Pētījums: Labāki lasītprasmes rezulāti bērniem, kuri sākuši to apgūt 3 - 4 gadu vecumā

Kategorijas