Vai uzturlīdzekļus var piedzīt no parādnieka laulātā

 05. maijs 2019 0:00 Ziņa

Labdien! Manam līgavainim ir bērns no citas sievietes. Ja tiek reģistrēta laulība un kādā brīdī mans līgavainis (citas sievietes bērna tēvs) nav spējīgs samaksāt alimentus, vai pastāv iespēja, ka tos var piedzīt no manis?

 Foto: Shutterstock.com


Pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus sava bērna uzturam ir cieši saistīts ar vecāka personu, līdz ar to tā uzskatāma par tīri personisku saistību, kas nevar pāriet uz citām personām. Taču jārēķinās, ka gadījumā, ja izveidosies uzturlīdzekļu parāds un tiks uzsākta parāda piespiedu piedziņa ar zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību, piedziņa tiks vērsta uz:

parādnieka jebkuru kustamo un nekustamo īpašumu;
parādnieka ienākumiem visas dzīves garumā, tai skaitā no mantojuma un vecuma pensijas;
parādnieka daļu laulāto kopmantā.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 570. panta pirmo daļu tiesu izpildītājs var vērst piedziņu uz laulāto kopmantu.

Savukārt Civillikuma 89. pants nosaka, ka katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā atsevišķu mantu. Viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta. Šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās.


Informācija no portāla 

 

 

 

Visu rakstu lasi šeit:


 

Visu rakstu lasi šeit:


 

Visu rakstu lasi šeit:


 
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas