Tracis (Jānis Poruks)

Dzēsts lietotājs

(flower) (flower) (flower)burvigi

Vava

Pēdējā rindiņa trūkst- Kas par skriešanu! Pēdējais pantiņš kopā: Suns pakaļ zaķīšam, Puisītis — kaķīšam, Ak, kas par riešanu, Kas par skriešanu!

Vavai

Paldies!

Kategorijas