Latviešu tautasdziesmas: Lūsis ņēma caunes meitu

Kategorijas