Vai zināji? Arī sapurināšana un pamešana novārtā ir vardarbība pret bērnu

Drošība attiecībās bērna attīstībai ir tikpat nozīmīga kā fiziskā drošība, tāpēc vecākiem jāzina galvenie riski.
 • Agnese Sladzevska

  Agnese Sladzevska

  Organizācijas “Centrs Dardedze” prevencijas daļas vadītāja

Jo ilgāk, intensīvāk un biežāk bērnam jāiztur satraucošas situācijas, jo lielāka varbūtība, ka tas ietekmēs viņa attīstību.

FOTO:

Jo ilgāk, intensīvāk un biežāk bērnam jāiztur satraucošas situācijas, jo lielāka varbūtība, ka tas ietekmēs viņa attīstību.

Raksts no grāmatas “Kā nosargāt savu bērnu”.

 

“Viņš tāpat neatcerēsies” ir viens no izplatītākajiem mītiem par bērnu pārdzīvoto. Arī tad, ja bērns vēl nespēj izteikt piedzīvoto vārdos, viņš uzrāda traumas simptomus un nervu sistēma izmantos šīs atmiņas par pamatu visu turpmāko mūžu. Jo ilgāk, intensīvāk un biežāk bērnam jāiztur satraucošas situācijas, jo lielāka varbūtība, ka tas ietekmēs viņa attīstību.

 

Noteikts likumā

Attiecībās ar citiem cilvēkiem bērnus apdraud četri vardarbības veidi, kas Latvijā aizliegti ar likumu:

 • Fiziska vardarbība – bērna fiziska sodīšana (pēršana, grūšana, mešana, purināšana u. tml.) vai apzināta pakļaušana kaitīgu faktoru, to skaitā tabakas dūmu vai elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku, iedarbībai.
 • Emocionāla vardarbība – bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana (draudot, lamājot, pazemojot, apmelojot, iebiedējot, manipulējot, izplatot nepatiesas baumas, ignorējot vai citādi kaitējot viņa emocionālajai attīstībai). Pie emocionālas vardarbības pieskaitāma arī vardarbība pret tuvinieku bērna klātbūtnē, vienaudžu ņirgāšanās izglītības vidē vai kiberņirgāšanās interneta vidē.

 

 • Seksuāla izmantošana – bērna iesaistīšana jebkādās seksuālās vai citās darbībās ar mērķi sniegt vai gūt seksuālu stimulāciju vai seksuālu apmierinājumu, ko veic pieaugušais vai cits bērns, kurš sava vecuma vai attīstības dēļ atrodas atbildības, uzticības vai spēka pozīcijās attiecībā pret upuri. Tā var notikt gan ar fizisku kontaktu, gan bērnam nepieskaroties, gan arī tiešsaistē.
 • Pamešana novārtā – ilgstoša vai sistemātiska nolaidība pret bērna fiziskajām,
  emocionālajām, sociālajām, veselības aprūpes un izglītības vajadzībām, kā arī bērna vecumam neatbilstoša aprūpe.

 

Par nolaidību uzskatāma arī ļaušana bērnam lietot viedierīces bez vecumam atbilstoša laika ierobežojuma un satura kontroles.

 

Tas jāzina!

Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts: bērna uzraudzīšana, atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ir pretlikumīga un sodāma.

 

Reklāma
Reklāma

Kaitējoša seksuāla uzvedība

Pēdējā laikā aktualizējusies arī kaitējoša seksuāla uzvedība (KSU) bērnu vidū – bērnu iesaistīšanās seksuāla rakstura sarunās vai darbībās, kas nav atbilstošas viņu vecumam vai attīstības stadijai. Uzvedība var būt kaitīga sev vai citiem, kā arī ļaunprātīga pret citu bērnu. Tā var izpausties no atklātu seksuālu frāžu izmantošanas līdz penetrācijai.
 

Kas katram vecākam par to būtu jāzina:

 • ikvienam pieaugušajam svarīgi izglītoties, kas ir vecumam atbilstoša bērna seksuālā attīstība, lai spētu atšķirt KSU gadījumus;
 • KSU gadījumos iniciators nereti ir vecuma vai attīstības ziņā pārāks bērns, kurš iesaista citus bērnus;
 • pirmsskolas vecumposmā svarīgi, lai bērni tiek pastāvīgi pieskatīti un nepaliek vieni arī diendusas vai, piemēram, kopīgu tualetes apmeklējumu laikā;
 • KSU bieži vien ir rādītājs, ka bērna dzīvē netiek apmierinātas svarīgas vajadzības (to skaitā emocionālās, sociālās);
 • KSU gadījumā kaunināšana vai sods neko neatrisinās – tā vietā visām pusēm ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība: gan iniciatoram, gan iesaistītajiem bērniem, gan arī viņu vecākiem;
 • ja bērns veic vecumam neatbilstošas darbības, svarīgi noskaidrot, kur viņš to redzējis. Viens no raksturīgiem veicinošiem faktoriem ir pornogrāfijas pieejamība jau agrīnā vecumā, taču ir gadījumi, kad informācija nākusi no kāda pieaugušā vai bērns pats cietis no seksuālas izmantošanas.

 

Meklē palīdzību!

Lai vecāki varētu atbalstīt bērnus, arī viņiem pašiem dažkārt nepieciešams emocionāls atbalsts – to var meklēt pie PEP mammām, psihologa, zvanot uz uzticības tālruni 116111 (visu diennakti) vai “Centrā Dardedze”.

Ja ir pazīmes, ka pret bērnu noticis noziedzīgs nodarījums vai ir apdraudēta viņa veselība vai dzīvība, jāvēršas Valsts policijā – tālr. 110.

 

Ziņojumi “Centram Dardedze”

“Trīs gadus vecam bērnam uz kreisā vaiga ir liels zilums. Kad audzinātāja izdara straujāku kustību, bērns salecas bailēs. Mājās viņam mēdz sist, tostarp pa seju.”
 

“Piecus gadus veca meitenīte dārziņā seksualizēti kustas, izģērbjas, uzstājīgi pieskaras citu bērnu intīmajām vietām un bieži zīmē vīriešu dzimumorgānus. Viņu mājās seksuāli izmantoja vecākais audžubrālis.”
 

“Vecāki mēdz dusmās pagrūst un “uzšaut” piecus gadus vecam bērnam. Bērns pirmsskolā sit vienaudžiem.”
 

“Sešus gadus vecs bērns dārziņā visu dienu pavada raudādams, jo ir nobažījies, ka viņam vairs nebūs tēta, – vecāki ir sastrīdējušies un mamma teica, ka vairs nekad negrib tēti redzēt. Bērns iesaistīts vecāku konfliktā un tiek noskaņots pret tēvu.”
 

Saistītie raksti