Janvāra beigās dabas liegumā "Randu pļavas" notiks Niedru skulptūru festivāls

Sestdien, 29.janvārī, plkst.11 dabas liegumā "Randu pļavas" Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) organizē jau trešo Niedru skulptūru festivālu.
Festivāla norisei nepieciešama ledus sega norises vietā, tādēļ nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā festivāls var tikt atcelts.

FOTO: Publicitātes foto

Festivāla norisei nepieciešama ledus sega norises vietā, tādēļ nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā festivāls var tikt atcelts.

Festivālā dalībnieki varēs līdzdarboties niedru pļaušanā un no nopļautajām niedrēm veidot dažādas skulptūras, ko pasākuma izskaņā vērtēs īpaši izveidota žūrija.
 

DAP Vidzemes reģionālās administrācijas direktors Rolands Auziņš informē, ka Randu pļavās niedres sastopamas ļoti lielās platībās un tās jāpļauj, lai ar tām neaizaugtu bioloģiski vērtīgie zālāji, bet mitrainēs tiktu saglabāti putnu ligzdošanai labvēlīgi apstākļi. "Ar skulptūru veidošanu mēs šo pļaušanas procesu padarām daudz interesantāku - iesaistās gan pieaugušie, gan bērni un jautrā darba procesā, pašiem nemanot, sniedz būtisku ieguldījumu biotopu atjaunošanā," skaidro Auziņš.
 

Pasākumā piedalīties aicināts ir ikviens interesents, apvienojoties komandās līdz 5 cilvēkiem. Lai izvairītos no drūzmēšanās, katrai komandai būs noteikts individuāls ierašanās laiks no plkst.11 līdz 11.30 un darbības vieta.
 

 

Dalībniekiem ieteicams apdomāt skulptūras veidolu jau laikus, sagādāt nepieciešamos palīglīdzekļus tās konstruēšanai. Ieteicams lietot aizsargbrilles acu saudzēšanai, dabai un laikapstākļiem piemērotu apģērbu, mitrumizturīgus apavus un vismaz divus pārus cimdu.

 

 

No plkst.11.30 līdz 13.30 komandas veidos iecerētās skulptūras no nopļautajām niedrēm un līdzpaņemtajiem materiāliem, piemēram, klūgām, kastēm, virvēm un tamlīdzīgiem materiāliem. Skulptūru apskate un vērtēšana notiks no plkst.13.30 līdz 14.

Reklāma
Reklāma

Festivāls notiks "zaļajā režīmā" un tajā piedalīties varēs ierobežots komandu skaits. Jāpiesakās līdz 25.janvārim, zvanot DAP pa tālruni 26 329 412 vai rakstot e-pastu "inta.soma@daba.gov.lv".
 

DAP atgādina, ka dabas liegums "Randu pļavas" izveidots pirms 60 gadiem, lai aizsargātu piejūras pļavas un tajās atrodamās retās augu sugas. Šī ir arī nozīmīga ligzdojošo bridējputnu un ūdensputnu dzīvotne.

Līdz ar to festivāla dalībnieki, ne tikai pavadīs aktīvi laiku svaigā gaisā, bet arī iepazīs piekrastes niedrāju biotopu un palīdzēs jumstiņu gladiolai un citiem ziedaugiem, kā arī kukaiņiem un putniem. No niedrēm atbrīvotā telpā tie varēs veidot savas kaimiņattiecības un arī konkurenci par labāko mājvietu, maltītes, ligzdošanas un slēpņa vietu.
 

Ja ir vēlme līdzdarboties niedru pļaušanā un pieejams savs pļaujamais aparāts, proti, izkapts, trimmeris, krūmgriezis, DAP aicina to ņemt līdzi un pieteikties pie pasākuma koordinatoriem.
 

Pateicoties DAP sadarbībai ar Limbažu novada domi, ikvienam būs pieejama silta tēja, kafija un zupa, kāds našķis un balvas.

Šis ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 25.izveides gads. Un Niedru skulptūru festivāls aizsāks jubilejas gada aktivitātes, kas plānotas visu gadu. Festivāla norisei nepieciešama ledus sega norises vietā, tādēļ nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā festivāls var tikt atcelts.

Saistītie raksti