Pieejams CD ar 11 oriģināldziesmām, fonogrammām, dziesmu nošu pieraksts un akordi

Ar dziesmām, krāsainām ilustrācijām un tekstu dzejā autors aicina mazos lasītājus dabas tēlu pasaulē. Jau pats projekta darba nosaukums „Lielā ķeza” tieši un netieši norāda, ka stāstījumā iedzīvinātie tēli saskaras ar mūsdienās aktuālām ekoloģijas problēmām, kuru dēļ kļūmīgā situācijā nereti nonāk paši. 

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Tas ietver atziņu: pašam nenonākot saskarsmē ar problēmu, grūti mainīt uzskatus par attieksmi pret tās cēloņiem. Konkrētajā darbā vedinot izprast vides tīrību ietekmējošos procesus, arī vismazākie lasītāji vienkārši uztveramiem līdzekļiem tiek aicināti saudzīgi izturēties pret apkārtējo dabu.


Dzejas stāstījums atskaņās un dziesmu teksti mazo lasītāju/klausītāju rosina ieklausīties vārdu spēlē, attīstot ritma izjūtu, valodas veiklību un labskanību.
Ilustratores Daigas Mickēvičas zīmējumi ir bērnam saprotami, nav kariķēti, tēli atveidoti dabā sastopamās krāsās, piemīlīgi, nerosina uz vardarbību. Tāds izteiksmes veids pieņemams arī bērnu vecākiem, kuru priekšstats, kādai jāizskatās bērnu grāmatu ilustrācijai, radies viņu bērnībā, kad zīmējumos dominēja vienkāršība un pozitīvisms.


Piedāvātā darba komponentu – vārdu, krāsu un skaņas - saspēle ļauj kompleksi bērniem uztvert saturu, nodarbinot vairākas maņas. Izdevumam pievienots skaņu disks (CD), kura dziesmas iedziedājuši autors ar savu meitu Annu. Šāds izpildījums mudina arī vecākus piedalīties gan bērnu priekšnesumā un tā sagatavošanā, gan netieši arī ģimenisko saišu stiprināšanā. Potenciālos mazos lasītājus, klausītājus un dziedātājus ietekmīgāk uzrunās apstāklis, ka dziesmu ieskaņošanā iesaistīts viņu vienaudzis.


Sākot no 1992. gada, projekta autors Uldis Punkstiņš darbojies Valmieras Masku muzikālajā teātrī, rakstot bērniem adresēto uzvedumu scenārijus, mūziku un dziesmu tekstus, pats arī piedalījies izrādēs. Ar tām šis kolektīvs viesojies mācību iestādēs un kultūras namos visā valstī. Arī vēlāk ar savām dziesmām un dzejas darbu lasījumiem piedalīdamies pasākumos skolās un bibliotēkās, autors vairākkārt sastapies ar lielu interesi iegādāties audzēkņu priekšnesumu sagatavošanai piemērotus materiālus.


Projekts piedāvā arī dziesmu fonogrammas un notis, lai pirmskolas iestāžu un sākumskolas audzēkņi tās varētu izmantot. Dziesmu aranžējumus un skaņu ierakstus veicis Guntars Mucenieks (grupa „Līvi”).

Reklāma
Reklāma

 

Izdevums galvenokārt adresēts pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem. Dziesmās, asprātīgos tekstos un jaukos, krāsainos zīmējumos šī grāmata māca saudzīgu un atbildīgu attieksmi pret dabu un kopdarba nozīmi. Dzejas stāstījums atskaņās un dziesmu teksti mazo lasītāju/klausītāju rosinās ieklausīties vārdu spēlē, attīstot ritma izjūtu, valodas veiklību un labskanību.
Izdevumā ietilpst arī CD ar 11 oriģināldziesmām un to fonogrammām, atsevišķā burtnīcā - dziesmu nošu pieraksts un akordi.

 

Izdevumu iespējams iegādāties "Valtera un Rapas" vai "Latvijas grāmatas" (Globuss) tirdzniecības vietās.