"Vai sievas nopelnītā alga darbā ir laulāto kopīga manta?" jautā lasītāja

"Vai alga, kuru laulības laikā saņem viens no laulātajiem (sieva), pēc likuma ir kopīgais īpašums?" portālā LVportals.lv jautā Jūlija.
Darba samaksa ir uzskatāma par atsevišķi iegūtiem viena laulātā ienākumiem.

FOTO: Shutterstock.com

Darba samaksa ir uzskatāma par atsevišķi iegūtiem viena laulātā ienākumiem.

Juriste Olga Lauva skaidro, ka atbilstoši Civillikumā noteiktajai kārtībai katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā atsevišķu mantu. 

 

Civillikuma 91. pants paredz atsevišķās mantas regulējumu, proti:

  • manta, kas laulātajam piederējusi pirms laulības vai ko laulātie līgumā noteikuši par atsevišķu mantu;
  • priekšmeti, kas noder tikai viena laulātā personīgai lietošanai vai vajadzīgi viņa patstāvīgā darbā;
  • manta, ko viens laulātais ieguvis bez atlīdzības laulības laikā;
  • laulātā atsevišķās mantas ienākumi, kas nav nodoti ģimenes un kopīgās mājsaimniecības vajadzībām;
  • manta, ar ko atvietota iepriekšējos (1.–4.) punktos minētā manta.
Reklāma
Reklāma

 

Darba samaksa ir uzskatāma par atsevišķi iegūtiem viena laulātā ienākumiem no algota darba, profesionālās vai saimnieciskās darbības, ko viņš laulības laikā, pastāvot laulāto kopdzīvei un kopīgai saimniecībai, ar savu darbu ieguvis bez otra laulātā tiešas līdzdalības un ko viņš nodevis citām, ar ģimeni un kopīgo mājsaimniecību nesaistītām vajadzībām.

 

Avots: LVportals.lv

Saistītie raksti