Skandalozās grāmatas “Tur lejā” lietā policija pabeigusi pārbaudi un nāk klajā ar paziņojumu

Valsts policija šā gada 6. decembrī pabeidza resorisko pārbaudi par grāmatas “Tur lejā” satura atbilstību Latvijas normatīviem aktiem, kas ierobežo pornogrāfisku materiālu izgatavošanu un izplatīšanu.
Grāmata “Tur lejā” nav mācību līdzeklis Latvijas izglītības iestādēs un tās iegāde un satura apgūšana ir katra atsevišķa indivīda ziņā. 

FOTO: Publicitātes foto

Grāmata “Tur lejā” nav mācību līdzeklis Latvijas izglītības iestādēs un tās iegāde un satura apgūšana ir katra atsevišķa indivīda ziņā. 

Pārbaudes laikā  netika konstatēti Pornogrāfijas ierobežošanas likuma un Krimināllikuma normu pārkāpumi konkrētās izdevniecības darbībās, izdodot grāmatu “Tur lejā”, līdz ar to tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.   

 

Resoriskajā pārbaudē tika vērtēta grāmatas “Tur lejā” satura un izdevniecības rīcības motivācijas, izdodot šo grāmatu, atbilstība Latvijas normatīviem aktiem. 

Grāmata “Tur lejā” nav mācību līdzeklis Latvijas izglītības iestādēs un tās iegāde un satura apgūšana ir katra atsevišķa indivīda ziņā.  

Reklāma
Reklāma

 

Policija vēlas atgādināt, ka policijas uzdevums nav vērtēt kādu ietekmi grāmatas saturs var atstāt uz bērnu garīgās un psiholoģiskās veselības attīstību nākotnē, kā tās saturu uztver atsevišķs indivīds vai noteikta sociālā grupa, un kā Eiropas valstu kopējās nostādnes bērnu dzimumaudzināšanas jautājumos var ietekmēt Latvijas jaunatni nākotnē. Tā ir citu valsts un pašvaldību institūciju kompetence. 

Saistītie raksti