Vai darba attiecību pārtraukšana ietekmē vecāku pabalsta nenododamās daļas saņemšanu

Kādai māmiņai radušies vairāki jautājumi saistībā ar VSAA mājaslapā norādīto informāciju, ka “nenododamo daļu var saņemt tikai tad, ja atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā”.
Darba attiecību pārtraukšana ietekmē vecāku pabalsta nenododamās daļas saņemšanu.

FOTO: Shutterstock.com

Darba attiecību pārtraukšana ietekmē vecāku pabalsta nenododamās daļas saņemšanu.

Elīna jautā:

  1. Vai tas nozīmē, ka gadījumā, ja mamma, kura saņēmusi maternitātes un vecāku pabalstu, bet kādā brīdī, piemēram, jau grūtniecības vai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, ir pārtraukusi darba attiecības, nevarēs izmantot vecāku pabalsta nenododamo daļu, jo viņai nebūs iespējas atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā?
  2. Ja vecāku pabalsta nenododamā daļa tiek pieprasīta vienlaikus ar vecāku pabalsta pamatdaļu (t. i., jau sākotnēji tiek pieteikta secīga to izmantošana – vispirms pamatdaļa un tad nenododamā), vai mamma varēs saņemt abas vecāku pabalsta daļas, pat ja vairs nav darba attiecību?
  3. Vai uz nenododamo vecāku pabalsta daļu varētu pieteikties uzreiz pēc pamatdaļas izmantošanas, ja tā tomēr nebūtu pieteikta sākotnēji un darba attiecību statuss būtu zaudēts grūtniecības vai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā?

 

Skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Andrika Stretinska.

Reklāma
Reklāma
  1. Jā, darba attiecību pārtraukšana ietekmē vecāku pabalsta nenododamās daļas saņemšanu, jo, lai to saņemtu, personai ir jāatrodas darba devēja piešķirtajā bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja darba tiesiskās attiecības ir/tiek pārtrauktas, tas nozīmē, ka turpmākajā periodā nav iespējams atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā. Tā kā nenododamo daļu var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam, tad to varēs pieprasīt vēlāk, kad atkal pastāvēs darba attiecības un darba devējs būs piešķīris bērna kopšanas atvaļinājumu (ja tas jau sākotnēji nebūs pilnībā izmantots).
  2. Ja iesniegumā sākotnēji vienlaikus tiek lūgts piešķirt vecāku pabalsta pamatdaļu un nenododamo daļu divus kalendāros mēnešus uzreiz pēc pamatdaļas saņemšanas, tad gadījumā, ja apstākļi ir mainījušies un periodā, par kuru piešķirta vecāku pabalsta nenododamā daļa, persona neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā (atsāk strādāt vai arī vairs nav darba attiecībās) vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, vecāku pabalsta nenododamā daļa netiek izmaksāta. Lai saņemtu vecāku pabalsta nenododamo daļu citā periodā, būs jāiesniedz jauns iesniegums. Vecāku pabalsta nenododamo daļu, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūstot ienākumus kā pašnodarbinātajam, ir tiesības izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.
  3. Vecāku pabalsta nenododamo daļu var saņemt, ja pabalsta pieprasītājs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja uz vecāku pabalsta nenododamās daļas piešķiršanas dienu persona nav darba attiecībās un tādējādi neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, personai nebūs tiesību uz vecāku pabalsta nenododamo daļu. Līdz ar to nav pamata šādos gadījumos iesniegt iesniegumu nenododamās daļas piešķiršanai, jo neizpildās likumā noteiktais nosacījums par tiesībām uz minēto pabalstu.

 

Avots: LVportals.lv

Saistītie raksti