Bērna treniņos lielākoties runā krieviski. "Vai likums regulē mācību valodu interešu izglītības pulciņos?" jautā mamma

"Vai ir kādi noteikumi, kas regulē mācību valodu interešu izglītības pulciņos?" jautā "Mammamuntetiem.lv" lasītāja, kura novērojusi – ja kādā reizē treniņā krievvalodīgie bērni ir vairākumā, tad trenera saziņā ar audzēkņiem šī valoda dominē.
Normatīvie akti neregulē valodu, kādā jāīsteno interešu izglītības programmas.

FOTO: Shutterstock.com

Normatīvie akti neregulē valodu, kādā jāīsteno interešu izglītības programmas.

Mamma raksta: "Vai ir kādi noteikumi, kas regulē mācību valodu interešu izglītības pulciņos? Bērns apmeklē treniņus, kuros mācās arī daudz krievvalodīgu bērnu, tāpēc treneri vienmēr nodarbības vada bilingvāli – runājot gan latviešu, gan krievu valodā. Ja krievvalodīgu bērnu kādā reizē ir sanākuši vairāk, tad šī valoda pat dominē. 
Jautājums – vai latviešu valodas kā mācību valodas ievērošana uz interešu izglītību neattiecas?"

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga skaidro, ka normatīvie akti neregulē valodu, kādā jāīsteno interešu izglītības programmas.

 

Vienlaikus Izglītības likuma 9. pantā noteikts, ka valsts, pašvaldību un valsts augstskolu izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Izņēmums ir pamatizglītības mazākumtautību klases, kurās vienotās skolas pieejas ieviešana notiek pakāpeniski, kā arī mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas.
 

Reklāma
Reklāma

Tādēļ gadījumā, ja interešu izglītības programma, tostarp sporta treniņi, tiek īstenota valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, izglītības procesam jānotiek valsts valodā.

 

Savukārt, ja interešu izglītības programmas, tostarp sporta treniņu īstenotājs, ir privāta institūcija vai pedagogs, vecākiem pirms vienošanās, ka bērns apmeklēs attiecīgo interešu izglītības programmu, jautājums par mācību valodu ir jāuzdod interešu izglītības programmas īstenotājam – institūcijai vai pedagogam.

Saistītie raksti