Kā piemēro nodokļa atvieglojumus par bērniem, ja vecāki dzīvo šķirti

"Esmu šķīries, abi bērni dzīvo pie bijušās sievas. Maksāju valsts noteiktos uzturlīdzekļus abiem bērniem. Nodokļu atvieglojumi (aizgādība) par bērniem ir bijušajai sievai. Vai nebūtu godīgi, ja viens no bērniem būtu manā aizbildniecībā, savukārt otrs – bijušās sievas? Abi uzturam bērnus, tāpēc būtu godīgi to savstarpēji sadalīt," portālam LVportals.lv raksta Aigars.
Par nepilngadīga bērna uzturēšanu nodokļa atvieglojumi ir paredzēti vienam no apgādniekiem.

FOTO: Shutterstock.com

Par nepilngadīga bērna uzturēšanu nodokļa atvieglojumi ir paredzēti vienam no apgādniekiem.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13. pantā paredzēts, ka par nepilngadīga bērna uzturēšanu nodokļa atvieglojumi ir paredzēti vienam no apgādniekiem. 

Tā paša panta 3.1 un 3.2 daļā ir noteikti gadījumi, kad atvieglojumu piemēro konkrēti vienam no abiem vecākiem:

  • Atvieglojumu par tāda nepilngadīga bērna uzturēšanu, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF), piemēro tam nodokļa maksātājam, kuram UGF administrācija izmaksā uzturlīdzekļus par šo bērnu.
  • Atvieglojumu par nepilngadīga bērna uzturēšanu piemēro tam nodokļa maksātājam, kuram uz vecāku vienošanās vai tiesas nolēmuma pamata ir nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība.

 

Reklāma
Reklāma

Visos pārējos gadījumos atvieglojumu piemēro saskaņā ar vecāku vienošanos. Ja vecāki kopīgi īsteno aizgādību un savstarpēji nevar vienoties par to, kuram no viņiem pienākas atvieglojums par apgādībā esošu personu, atvieglojumu par apgādībā esošu personu piemēro tam nodokļu maksātājam – vecākam, kurš norādīts bāriņtiesas lēmuma par vecāku domstarpību izšķiršanu rezolutīvajā daļā.

 

Avots: LVportals.lv, Lidija Dārziņa

Saistītie raksti