Sociālo pabalstu veidi Rīgas pašvaldībā 2023. gadā

Pašvaldības atbalstu iespējams saņemt ne tikai tad, ja piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss. Dažādi atbalsti pieejami arī citiem, tostarp par bērniņa piedzimšanu, skolēnu vecākiem un citos gadījumos.
Arī citās pašvaldībās pieejami dažādi atbalsti. Par tiem var uzzināt savas pašvaldības sociālajā dienestā.

FOTO: Shutterstock.com

Arī citās pašvaldībās pieejami dažādi atbalsti. Par tiem var uzzināt savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Pabalsts jaundzimušajiem rīdziniekiem

Pabalsta apmērs ir 150 eiro, un tiesības saņemt to ir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni un kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Apbedīšanas pabalsts

Pabalsta maksimālais apmērs ir 430 eiro, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt, personai, kura ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu.

 

Atceries!

Pabalsta apmēru samazina par VSAA vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

 

Rīgas Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • iesniegumu;
  • personas miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu lēmuma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai izziņu no citas institūcijas par to, vai par mirušo personu ir izmaksāts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto summu;
  • apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu oriģinālus.

 

Reklāma
Reklāma

Pabalsta saņemšanai izdevumus apliecinošie dokumentu orģināli ir jāiesniedz Rīgas Sociālajā dienestā divu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža!

 

Pabalsts mājokļa pielāgošanai invalīdiem

Pabalsta apmērs ir līdz 4000 eiro personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un līdz 1500 eiro personai ar redzes invaliditāti. Tiesības saņemt Pabalstu ir pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai, kura ir atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā, un personai ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti.

 

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pabalsta apmērs ir 50 eiro, uzsākot katru mācību gadu, un to var pieprasīt no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības locekļiem.

Pabalstu piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

 

Kādi vēl pabalsti pieejami Rīgas pašvaldībā deklarētajiem, lasi ŠEIT

Saistītie raksti