Mainīsies vecāku pabalsta saņemšanas kārtība

No 2023. gada mainās vecāku pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumi pabalsta saņēmējiem, kuriem bērniņš piedzims 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, vēsta lvportals.lv.
Kopējo vecāku pabalsta saņemšanas periodu veidos vecāku pabalsta pamatdaļa un vecāku pabalsta nenododamās daļas.

FOTO: Shutterstock.com

Kopējo vecāku pabalsta saņemšanas periodu veidos vecāku pabalsta pamatdaļa un vecāku pabalsta nenododamās daļas.

Par bērniem, kuri dzimuši 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, kopējais vecāku pabalsta saņemšanas laiks būs noteikts mēnešos, kurus skaita no bērna dzimšanas dienas.

 

 • Par 2023. gada 1. janvārī un vēlāk dzimušajiem bērniem kopējo vecāku pabalsta saņemšanas periodu veidos vecāku pabalsta pamatdaļa un vecāku pabalsta nenododamās daļas.
 • Nenododamā daļa katram vecākam būs divi mēneši.
   

Vecāki varēs izvēlēties – saņemt pabalstu 13 vai 19 mēnešus.

 

 • Vecāku pabalsta pamatdaļas periodā, kas jāizmanto no bērna dzimšanas dienas līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam, tiek ietverts arī maternitātes pabalsta izmaksas periods.
 • Pabalsta nenododamo daļu varēs saņemt, tikai atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūstot ienākumus kā pašnodarbinātajam.
 • Likumā ir daži izņēmuma gadījumi, kad pabalsta nenododamās daļas varēs izmantot viens vecāks.

 

Izvēloties pabalstu saņemt 13 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas, no tiem:

 • 9 mēnešu pamatdaļa vienam no vecākiem jāizmanto līdz bērna viena gada vecumam. Šajā 9 mēnešu periodā ieskaita arī maternitātes pabalsta saņemšanas periodu;
 • divu mēnešu nenododamo daļu māte var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam;
 • divu mēnešu nenododamo daļu tēvs var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.

 

Izvēloties pabalstu saņemt 13 mēnešus, tā apmērs ir 60 % no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas.

 

 1. Neatrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā un turpinot strādāt, vecāku pabalsta pamatdaļu var saņemt 50 % no piešķirtā pabalsta apmēra.
 2. Pabalsta nenododamo daļu var saņemt tikai atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūstot ienākumus kā pašnodarbinātajam.

 

Izvēloties pabalstu saņemt 19 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas, no tiem:

 • 15 mēnešu pamatdaļa vienam no vecākiem jāizmanto līdz bērna pusotra gada vecumam. Šajā 15 mēnešu periodā ieskaita arī maternitātes pabalsta saņemšanas periodu;
 • divu mēnešu nenododamo daļu māte var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam;
 • divu mēnešu nenododamo daļu tēvs var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.

 

Izvēloties pabalstu saņemt 19 mēnešus, tā apmērs ir 43,75 % no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas.

 

 1. Neatrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā un turpinot strādāt, vecāku pabalsta pamatdaļu var saņemt 50 % no piešķirtā pabalsta apmēra.
 2. Pabalsta nenododamo daļu var saņemt tikai atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūstot ienākumus kā pašnodarbinātajam.

 

Reklāma
Reklāma

Svarīgi! 

 • Vecāku pabalsta pamatdaļas periodā, kas jāizmanto no bērna dzimšanas dienas līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam, tiek ietverts arī maternitātes pabalsta izmaksas periods.
 • Maternitātes un vecāku pabalstu par to pašu bērnu vienlaikus nevar saņemt. Ja bērna mātei ir piešķirts maternitātes pabalsts, tad vecāku pabalsta pamatdaļu viens no vecākiem varēs saņemt ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigu datuma.


Vecākiem jāvienojas:

 • kāds būs kopējais periods vecāku pabalsta saņemšanai – 13 vai 19 mēneši;
 • kurš no vecākiem saņems vecāku pabalsta pamatdaļu – pamatdaļas periods, kas ietver arī maternitātes pabalsta saņemšanas periodu (ja tāds par bērnu ir piešķirts pēc bērna piedzimšanas), ir 9 vai 15 mēneši;
 • kad katrs no vecākiem izmantos savu vecāku pabalsta nenododamo daļu, kas ir divi mēneši.
   

Piemērs

Bērns piedzimst 2023. gada 1. janvārī. Māte saņem maternitātes pabalstu (56 kalendāra dienas no 1. janvāra līdz 25. februārim). Vecāki vienojas, ka vecāku pabalsta pamatdaļu saņems māte. Vecāki izvēlas 19 mēnešu kopējo pabalsta saņemšanas periodu. Tātad mātei no bērna piedzimšanas dienas līdz bērna pusotra gada vecumam ir tiesības saņemt vecāku pabalsta pamatdaļu un maternitātes pabalstu, kas kopumā ir 15 mēneši (vecāku pabalsta pamatdaļas ilgums ir 15 mēneši, no kuriem atņem 56 kalendāra dienu maternitātes pabalsta saņemšanas periodu). Vecāku pabalsta nenododamo daļu katrs vecāks var saņemt līdz bērna astoņu gadu vecumam.


Pabalsta nenododamo daļu varēs saņemt:

 • vecāks, kurš saņem vecāku pabalsta pamatdaļu – pēc pamatdaļas saņemšanas jebkurā laikā līdz bērna astoņu gadu vecumam;
 • otrs vecāks – jebkurā laikā no bērna dzimšanas brīža līdz bērna astoņu gadu vecumam, arī laikā, kad otrs vecāks saņem maternitātes pabalstu, vecāku pabalsta pamatdaļu vai nenododamo daļu;
 • divu mēnešu periodu var dalīt vairākos posmos, no kuriem īsākais laiks ir viena nepārtraukta kalendārā nedēļa.

 

Abas nenododamās daļas varēs izmantot viens vecāks, kad:

 • bērnam nav atzīta vai noteikta paternitāte;
 • otrs vecāks ir miris;
 • otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības, ar nosacījumu, ka šī daļa nav jau piešķirta un izmaksāta citai personai.

 

Piemērs un varianti, izvēloties pabalsta periodu un nenododamās daļas izmantošanu
Vecāki ir izlēmuši, ka par jaundzimušo bērnu vecāku pabalstu saņems 19 mēnešus. Mātei ir piešķirts maternitātes pabalsts. Vecāki ir vienojušies, ka pabalsta pamatdaļu, kuras saņemšanas periods kopā ar maternitātes pabalsta saņemšanas laiku ir 15 mēneši no bērna dzimšanas dienas līdz bērna pusotra gada vecumam, izmantos māte. Māte savu divu mēnešu nenododamo daļu izmanto uzreiz pēc vecāku pabalsta pamatdaļas saņemšanas, tādējādi nepārtraukti turpinot saņemt pabalstu.

 

1. variants. Tēvs savus divus mēnešus izvēlas tūlīt pēc tam, kad māte izmantojusi savus divus mēnešus.

Tā kā vecāki ir izvēlējušies kopējo vecāku pabalsta saņemšanas periodu, kas ilgst 19 mēnešus, tad gan pamatdaļas, gan nenododamo divu mēnešu pabalsts būs 43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Mātei, piešķirot pabalstu, aprēķinās vidējo algu no viņas ienākumiem, bet tēvam nenododamās daļas apmēru aprēķinās no viņa ienākumiem.

 

2. variants. Tēvs vienu no saviem diviem mēnešiem izmantos kopā ar māti tajā laikā, kad viņa saņem maternitātes pabalstu, savukārt otru mēnesi – vēlāk.
 

Plašāk lasi lvportals.lv.

Saistītie raksti