Šķirtais tētis no Rīgas: Man ir 3 bērni, bet viņiem nepienāksies brīvpusdienas. Kāpēc tā?

Jau ziņots, ka vecākiem Rīgā turpmāk tiks ieviests līdzmaksājums par skolēnu un bērnudārznieku pusdienām, tomēr atsevišķām grupām, tostarp daudzbērnu ģimenēm, tās apmaksās pašvaldība. Mammamuntetiem.lv saņem vairāku vecāku jautājumus un situāciju izklāstu par to, vai arī ģimenēs, kurās visi bērni nedzīvo pie viena vecāka, varēs saņemt brīvpusdienas.
Izglītojamo kategorijas, kam piešķirt brīvpusdienas, nosaka katra pašvaldība pati.

FOTO: Shutterstock.com

Izglītojamo kategorijas, kam piešķirt brīvpusdienas, nosaka katra pašvaldība pati.

“Man ir 3 bērni, bet kopā dzīvoju tikai ar vienu no bērniem. Lielākie bērni dzīvo pie bijušās sievas. Visi dzīvojam Rīgā, bet katrs savā adresē. Bērni iet skolā Rīgā. Vai viņiem arī pienāksies brīvpusdienas? Man ir 3+ karte, esmu daudzbērnu tētis,” raksta kāds vīrietis. Kāda mamma stāsta, ka viņai ir 3 bērni, bet viens no tiem ir deklarēts citā adresē nekā pārējā ģimene, lai varētu reģistrēties vēlamajā skolā. Arī viņai ir bažas, vai bērni varēs saņemt brīvpusdienas. 

 

Jāreģistrējas Ģimeņu atbalsta reģistrā

Kā Mammamuntetiem.lv noskaidroja Rīgas domē, lai audzēkņi saņemtu bezmaksas pusdienas, ģimenei ir jābūt reģistrētai Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrā. Taču daudzbērnu ģimenes tur var iekļūt, ja ģimene (vismaz viens vecāks un bērni) ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Tātad ne tētis, kam ir vairāki bērni, kas dzīvo dažādās adresēs, ne mamma, kura ir deklarējusi savus bērnus dažādās dzīvesvietas adresēs, saņemt bērniem bezmaksas ēdināšanu izglītības iestādēs nevar.

 

Reģistrā var reģistrēties ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas). Par ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Pilngadīgam bērnam pašam ir jādod piekrišana datu apstrādei Reģistrā. Ģimenes pilngadīgais bērns savu piekrišanu dod pēc vecāku reģistrēšanās Reģistrā.

 

Reklāma
Reklāma

Mammamuntetiem.lv interesējās Rīgas domē, vaicājot, vai nav plānots tomēr ieviest kādas izmaiņas noteikumos, lai arī vecāki ar trim bērniem, bet kas nedzīvo vienā adresē, varētu saņemt šo atbalstu, tomēr Rīgas domē informē, ka Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrā izmaiņas nav plānotas.

 

Sīkāku informāciju par Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistru meklējiet šeit.

 

Mammamuntetiem.lv lūdza situāciju komentēt Tiesībsarga birojam. Kā norāda Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, izglītojamo kategorijas, kam piešķirt brīvpusdienas, nosaka katra pašvaldība pati, pildot Izglītības likumā noteikto pašvaldību kompetenci izglītībā – “pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība” (17. panta trešās daļas 11. punkts). Rīgas pašvaldība nav noteikusi, ka brīvpusdienas ir daudzbērnu ģimeņu bērniem. Rīgas pašvaldība ir noteikusi, ka brīvpusdienas ir ģimenei ar 3 un vairāk bērniem, ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, skaidro Tiesībsarga biroja pārstāve.

Saistītie raksti