Ieviešot dalīto bērna kopšanas atvaļinājumu vecākiem, plāno apmaksāt papildu mēnesi

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus, ar kuriem iecerēts ieviest bērna kopšanas atvaļinājuma obligātu dalīšanu starp vecākiem. Līdzās šīm izmaiņām deputāti arī plāno par vienu mēnesi pagarināt bērna kopšanas atvaļinājuma ilgumu, ziņo Saeimas preses dienests.
To, vai grozījumi stāsies spēkā, divos lasījumos lems Saeima.

FOTO: Shutterstock.com

To, vai grozījumi stāsies spēkā, divos lasījumos lems Saeima.

Likumprojekts paredz, ka katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu, būs tiesības uz vismaz divus kalendāros mēnešus ilgu vecāku pabalsta periodu, kuru nevar izmantot otrs vecāks (nenododamā daļa).

 

“Plānotās izmaiņas ir solis darba un privātās dzīves līdzsvara stiprināšanā vecākiem, lai pēc iespējas vairāk iesaistītu abus vecākus bērna audzināšanā,” iepriekš paudis komisijas priekšsēdētājs Andris Skride.

Plānots, ka bērna kopšanai par vienu un to pašu bērnu būs tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, ko veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa. 

 

Būs iespēja izvēlēties vienu no diviem pabalsta saņemšanas  periodiem: 

  • 19 mēneši, no kuriem 15 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas varēs izmantot līdz bērna pusotra gada vecumam, bet nenododamo daļu katrs no vecākiem varēs izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam;
  • 13 mēneši, no kuriem deviņus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz bērna viena gada vecumam, bet nenododamo daļu katrs no vecākiem var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.

 

Reklāma
Reklāma

Paredzēts, ka katram vecākam divu mēnešu periodā vecāku pabalsts tiks aprēķināts no personas vidējās iemaksu algas un izmaksāts tādā apmērā, par kādu periodu vecāki ir izvēlējušies saņemt vecāku pabalstu.

 

Plānots noteikt arī gadījumus, kad viens no vecākiem tomēr varēs izmantot otra vecāka nenododamo daļu. 

Tas paredzēts gadījumā, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, otrs vecāks ir miris vai otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības.

Nosacījumi par iespēju izmantot otra vecāka nenododamo daļu attieksies arī uz vienu no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns. Tāpat to plānots paredzēt attiecībā uz audžuģimenes locekli, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildni vai citu personu, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja minētās personas pieprasa vecāku pabalstu, atzīmēts likumprojekta anotācijā.

 

Lai likuma grozījumi stātos spēkā, tie vēl divos lasījumos jāatbalsta Saeimai.