Projekts “Atver savu sirdi” aicina ziedot vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai

“Atver savu sirdi” ir sabiedrisks projekts, 19 dažādās nozarēs darbojošos personu iniciatīva. Projekta “Atver savu sirdi” ietvaros no šī gada 30.01. līdz 15.04. ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus Allažu bērnu un ģimenes centra atbalstam.
Allažu bērnu un ģimenes centra cilvēkus vieno kopīgs mērķis – atvieglot bērnu ikdienu un piepildīt sapņus!

FOTO: Publicitātes foto

Allažu bērnu un ģimenes centra cilvēkus vieno kopīgs mērķis – atvieglot bērnu ikdienu un piepildīt sapņus!

Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs darbojas kopš 2001. gada. 2009. gadā centrs kopā ar Latvijas Bērnu fondu reģistrēja Nodibinājumu "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs", un ir viena no 6 institūcijām Latvijā, kas par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no prettiesiskām darbībām cietušiem nepilngadīgajiem. Gadā vidēji rehabilitācijas kursu iziet 150 nepilngadīgie un viņu resursu personas.

 

Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs darbojas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un ir reģistrēts kā sociālo pakalpojumu sniedzējs. Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centram ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Projekta ietvaros par saziedotajiem līdzekļiem ir paredzēts iegādāties aprīkojumu, kas veicinās atbalsta centra aprūpējamo, vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju, kā arī veicinās turpmāko integrāciju sabiedrībā. 

Ieguldījums šo bērnu rehabilitācijā ir pamatvērtība viņu dzīves kvalitātes, ģimeņu un arī sabiedrības labklājības pamats.

 

No saziedotajiem līdzekļiem tiek plānots īstenot:

  • Atbalsta centrā nonākušajiem bērniem iespēju priecāties, iesaistot viņus sabiedriskās aktivitātēs, radošajās darbnīcās, izbraucienos ārpus atbalsta centra telpām, piedalīšanās orientēšanās pasākumos.
  • Sensorās telpas iekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi, t.sk. sienas polsterējums, grīdas un griestu polsterējamos materiālus, necaursitamu stiklu, mūzikas iekārtu, solus un specializētu šūpuļtīklu. Sensorā istaba nodrošina individuāli pielāgotu vidi, kurā pienācīgu gādību nesaņēmuši un psiholoģisku traumu guvuši bērni sajūtas droši un pasargāti – tā, kā viņiem visvairāk pietrūkst. Tā ir lielisks palīglīdzeklis, kas palīdz apgūt pašregulāciju, izjust savus resursus, veidot veselīgus nervu ceļus, reaģējot uz sajūtām un iespaidiem.
  • Moduļa dīvāna u.c. nolietojušos mēbeļu iegādi/nomaiņu,
  • 2022. gada 18.aprīlī noslēguma koncertu – talantu šovu, burvju mākslinieka un burbuļu šovu, iesaistot talantīgos, veicinot viņu uzstāšanos, kā arī ir iespēja bezmaksas pievienoties citiem dalībniekiem, kā arī iesaistot Ukrainas bēgļu ģimenes – līdz pat 300 cilvēkiem.

 

Ziedošanas iespējas vardarbībā cietušu bērnu rehabilitācijai:

  • Mantiskā (materiālā) ziedošana.
  • Finansiālais atbalsts.
  • Pakalpojums ziedojuma veidā (t.i. Cilvēkresurss, piemēram, izklaides pasākuma organizācija bērniem, utml.).
Reklāma
Reklāma

 

Ziedojuma konts:

Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"

Stārķu iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV - 2154

Reģistrācijas numurs: 40008151059

AS SEB banka, Kods: UNLA2X

Konts: LV49 UNLA 0050 016267548

MAKSĀJUMA MĒRĶIS: “ATVER SAVU SIRDI”