No 1. marta izglītības iestāde varēs lemt par sejas masku nelietošanu 1.-3. klašu skolēniem

Šāds lēmums paziņots šodien notiekošajā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas (IZM) sēdē.
Ja skolas vadība ļaus, mazākie skolēni varēs apgūt zinības bez sejas maskām.

FOTO: Shutterstock.com

Ja skolas vadība ļaus, mazākie skolēni varēs apgūt zinības bez sejas maskām.

No šī gada 1. marta katra mācību iestāde varēs pati izlemt, vai 1.-3. klašu skolēniem valkāt sejas maskas, vai nē. Šādu lēmumu, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, varēs pieņemt izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar izglītības iestādes padomi.

Lēmums attiecas arī uz interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu nodarbībām iekštelpās. 

 

Papildu tam tiem noteikts, ka izglītības procesā no 1. marta:

Reklāma
Reklāma
  • Turpinās izglītojamo un nodarbināto testēšana atbilstoši jau izstrādātajam algoritmam. Testēšana nenotiek pirmsskolu audzēkņiem,
  • Turpinās mācību telpu regulāra vēdināšana un citu vispārējo epidemioloģisko drošības prasību ievērošana (dezinfekcija, roku mazgāšana, nedrūzmēšanās, rekomendēta distances ievērošana),
  • Svītroti ierobežojumi par klašu nepārklāšanos, platību uz katru izglītojamo, grupu lielumu,
  • Līdz 2022. gada 31. martam noteikta prasība par vakcinācijas (vismaz primārās) vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību izglītības programmu īstenošanā nodarbinātajiem, pakalpojumu sniedzējiem, bērnu uzraudzības pakalpojuma un pedagogu privātprakses pakalpojuma sniedzējiem.

 

Par to, kādas izmaiņas izglītības procesā gaidāmas no 1. aprīļa un to, kāds pēc šī laika būs aktuālais algoritms masku lietošanai, testēšanai, vakcinācijas un sertifikātu nepieciešamībai darbiniekiem, atbildīgā ministrija plāno noteikt vēlāk.

Saistītie raksti