Iedzīvotājiem interese par iespēju saņemt lielāku ģimenes valsts pabalstu. Kas jādara, lai to iegūtu?

Nesen izskanēja informācija par būtiskām izmaiņām ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem no 2022.gada. Saistībā ar to iedzīvotājiem ir ļoti liela interese par pabalsta jaunajiem nosacījumiem.

FOTO: Shutterstock.com

Vecākiem nekas nav jādara - ģimenes valsts pabalstu VSAA pārrēķinās un no 2022.gada automātiski izmaksās jaunajā apmērā

Jautāta, vai saistībā ar izmaiņām saņemts daudz iedzīvotāju jautājumu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) preses sekretāre Iveta Daine pastāstīja, ka atsevišķa uzskaite par jautājumiem netiek veidota, bet ir ļoti liela iedzīvotāju interese par ģimenes valsts pabalsta jaunajiem nosacījumiem.

Piemēram, pirmdien līdz pulksten 12 aģentūras darbinieki jau bija atbildējuši uz 700 telefona zvaniem. Savukārt e-pastā no rīta bija 150 jautājumi, no kuriem puse bija par ģimenes valsts pabalstu.

 

Tiklīdz VSAA publiskoja informāciju par pabalstu, vecāki izrādīja ļoti lielu interesi, viņa atzina.
 

Nekas nav jādara!

Visvairāk iedzīvotāju jautā, vai ir nepieciešams iesniegums.

"Te uzreiz vēlamies piebilst, ka vecākiem nekas nav jādara - ģimenes valsts pabalstu VSAA pārrēķinās un no 2022.gada automātiski izmaksās jaunajā apmērā."
 

Cilvēki ir samulsuši

Daine norādīja, ka cilvēkus ir samulsinājusi informācija par doto iespēju no 2022.gada vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem.
 

Saprotams piemērs

Lai būtu saprotams, viņa sniedza piemēru. Anna un Pēteris ir precējušies. Ģimenē tiek audzināti divi skolēni - Annas bērns no iepriekšējām laulībām un Pētera meita no iepriekšējām attiecībām, kā arī abu kopīgais bērns, kuram ir 2 gadi.

Anna saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu no iepriekšējām attiecībām un par abu kopīgo bērnu. Pēteris savukārt par vienu savu bērnu. Ja Pēteris atteiksies no pabalsta saņemšanas par bērnu, kurš nav Annas bioloģiskais bērns, un par šo bērnu pabalstu pieprasīs Anna, tad ģimenē būs lielāka pabalsta summa, proti, 75 eiro par katru bērnu, kopā 225 eiro. Ja bērnus neapvienos, tad Anna saņems 50 eiro par katru bērnu, kopā 100 eiro, bet Pēteris 25 eiro.

 

Šajā gadījumā, ja vēlas bērnus apvienot, lai viens laulātais saņemtu ģimenes valsts pabalstu par visiem, ir jāraksta iesniegums. Kā to izdarīt un kuram kāds jāraksta, ir iespējams izlasīt VSAA mājaslapā.
 

Nebūs svarīgi, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis

Daine arī norādīja, ka VSAA darbinieki cilvēkiem skaidro, ka netiks vairs ņemts vērā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis, kā tas ir pašlaik.

Jaunie pabalsta piešķiršanas nosacījumi paredz, ka ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalstu saņem.
 

Svarīgākās lietas, kas iedzīvotājiem jāzina par izmaiņām

"Iedzīvotāji interesējas, vai jāraksta iesniegumi saistībā ar izmaiņām. Nav jāraksta! Ja vienu reizi par bērnu ģimenes valsts pabalsts ir pieprasīts, tad otrreiz nav jāpieprasa!

Reklāma
Reklāma

 

Iedzīvotāji neizprot jauno normu par pabalstu saņemšanu, ja audzina otra laulātā bērnu no iepriekšējām attiecībām. Šobrīd saņemam iesniegumus par atteikšanos no pabalsta par labu laulātajam arī no ģimenēm, kurās audzina esošajā laulībā dzimušos bērnus.
 

Gaidāmas būtiskas izmaiņas

Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka no 2022.gada 1.janvāra mainīsies ģimenes valsts pabalsta apmēri, kā arī piešķiršanas un izmaksas nosacījumi.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalstu saņem. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāku bērnu audzināšanu vairs nepiešķirs.
 

No 1.janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs mēnesī būs:

    -par vienu bērnu – 25 eiro;

    -par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu);

    -par trīs bērniem – 225 eiro (75 eiro par katru bērnu);

    -par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu.

Pabalsta saņēmējiem nekas nav jādara, VSAA pabalstu pārrēķinās automātiski un no janvāra izmaksās jaunajā apmērā.
 

Varēs saņemt pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem

No 2022.gada 1.janvāra būs iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem. Jaunajā ģimenes valsts pabalsta sistēmā tas ir būtiski, jo pabalsta apmēru nosaka bērnu skaits, par kuriem saņem pabalstu.

Ja pāris dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un audzina bērnus, kas nav abu kopīgie bērni, tad vienam no viņiem saņemt pabalstus par visiem bērniem nav tiesību.

Laulātajam, kurš saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu, jāiesniedz iesniegums VSAA par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākās saņemšanas, piekrītot šīs tiesības turpmāk nodot otram laulātajam. Savukārt laulātajam, kurš nav bērna vecāks, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.
 

Vislabāk to izdarīt līdz 15.decembrim

Lai pabalstu pēc jaunajiem nosacījumiem jau no 2022.gada 1.janvāra viens no laulātajiem varētu saņemt par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, iesniegumi VSAA jāiesniedz līdz 2021.gada 15.decembrim.

 

Ja iesniegumus iesniegs vēlāk, tad vecākam, kurš atsakās no pabalsta saņemšanas un dod piekrišanu to turpmāk saņemt laulātajam, izmaksu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu. Attiecīgi pabalstu laulātajam varēs piešķirt tikai tad, kad pabalsta izmaksa būs pārtraukta bērna vecākam.

Iesniegumu par labprātīgu atteikšanos no turpmākās ģimenes valsts pabalsta saņemšanas un piekrišanu, ka to saņems otrs laulātais, var iesniegt: elektroniski oficiālajā e-adresē, elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu), nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Iesniegumu par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu visērtāk iesniegt portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” un izvēloties iesniegumu „Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai”.