Laulību, kristību un bēru ceremoniju norises kārtība "lokdauna" mēnesī

No 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim ir noteikti stingri iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi, lai mazinātu Covid-19 inficēšanās riskus, informē Tieslietu ministrija.
Laulību, kristību un bēru ceremoniju norises kārtība lokdauna mēnesī

FOTO: Shutterstock.com

Šajā laika posmā laulību reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai vai garīdzniekam ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. 


Bēru ceremonijas organizējamas tikai ārtelpās ar ne vairāk kā 20 cilvēkiem, bet kristības tikai neatliekamos gadījumos organizējamas divu mājsaimniecību ietvaros līdz 10 personām (neskaitot ar rituālu organizēšanu saistītās personas).

 

Kristības ir atļautas gadījumos, kad tās nevar atlikt. Garīdznieks var veikt kristību rituāli neatliekamos gadījumos, piemēram, veselības indikācijas un iespējamā nāve, klātesot ne vairāk kā 10 personām no divām mājsaimniecībām. 

 

Reklāma
Reklāma

Tieslietu ministrija atgādina par mutes un deguna aizsegu obligātu lietošanu visām personām, veicot laulības reģistrāciju vai piedaloties neatliekamu kristību vai bēru ceremonijās.. Tāpat arī ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

 

No 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus sniedz attālināti, nodrošinot klātienē tos pakalpojumus, kurus nav iespējams sniegt un pieprasīt attālināti. Klātienē dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus sniedz tikai pēc iepriekšējā pieraksta, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības. Dzimtsarakstu nodaļu sniegtos pakalpojumus var pieprasīt un saņemt elektroniski (sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz iestādes oficiālo e-adresi; izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus; sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz iestādes e-pasta adresi) vai pa pastu.