Vai no darba atbrīvotie nevakcinētie varēs saņemt bezdarbnieka pabalstu?

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas nosacījumi nav mainījušies, informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

FOTO: Shutterstock.com

VSAA informē, ja darba attiecības tiek pārtrauktas savstarpēji vienojoties, tad pabalstu piešķirs no dienas, kad tiks iesniegts iesniegums pabalsta piešķiršanai.

VSAA norāda, ka tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu nav nekādas saistības ar vakcinēšanās fakta esamību.

Tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram:

  • Nodarbinātības valsts aģentūra piešķīrusi bezdarbnieka statusu;
  • kopējais apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
  • ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam Latvijas Republikā ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Neatkarīgi no iemaksu veikšanas fakta, tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš :

  • atguvis darbspējas pēc invaliditātes,
  • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

 

Reklāma
Reklāma

 

Tādā gadījumā VSAA pabalstu piešķir, ja tā pieprasītājs viena mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērna ar invaliditāti 18 gadu vecuma sasniegšanas, būs reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā un ieguvis bezdarbnieka statusu.

 

VSAA informē, ja darba attiecības tiek pārtrauktas savstarpēji vienojoties, tad pabalstu piešķirs no dienas, kad tiks iesniegts iesniegums pabalsta piešķiršanai. Savukārt, ja darba attiecības tiek pārtrauktas pēc paša vēlēšanās, tad pabalstu piešķirs divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas, kas nozīmē, ka pabalsts tiks saņemts trešajā mēnesī.