Pirms lemt par trešo vakcīnas pret Covid-19 devu plašai sabiedrībai, ar steigu jāpilda pirmais mājasdarbs – norāda Imunizācijas valsts padome

“Ja vismaz vēl 20 % Latvijas iedzīvotāju vakcinētos pret Covid-19 pirmo un otro reizi, mums būtu daudz vieglāk atgriezties pie dzīves bez ierobežojumiem; tas ir sabiedrības neizdarītais mājasdarbs – pirmreizējā vakcinācija,” uzsver profesors, infektologs un Imunizācijas valsts padomes (IVP) loceklis Uga Dumpis.

FOTO: Shutterstock.com

Imunizācijas valsts padome norāda, ka šobrīd cīņā ar Covid-19 vīrusa izplatību valstiski svarīgākais uzdevums ir veicināt pirmreizējās vakcinācijas pieaugumu, nevis steigties ar papildu devu ievadīšanu.

Imunizācijas valsts padome norāda, ka šobrīd cīņā ar Covid-19 vīrusa izplatību valstiski svarīgākais uzdevums ir veicināt pirmreizējās vakcinācijas pieaugumu, nevis steigties ar papildu devu ievadīšanu. “Tieši nevakcinētie cilvēki ir galvenie vīrusa transmisijas jeb izplatības veicinātāji un vieglprātīgi rada risku arī savai veselībai!” skaidro profesore, IVP priekšsēdētāja Dace Zavadska. 
Arī profesors, IVP loceklis Uga Dumpis akcentē, ka tieši vakcinācijas aptveres būtiska palielināšana ir galvenais veids, kā novērst īpaši lipīgā SARS Cov2 vīrusa Delta paveida izplatību. 

“Šobrīd jau vairākas Eiropas valstis ir būtiski samazinājušas ierobežojumus, piemēram, Dānija un Īrija, un tas ir tāpēc, ka viņu pilnas vakcinācijas aptvere ir virs 70 % no sabiedrības," uzsver Uga Dumpis.

"Savukārt Latvijas pirmreizējās vakcinācijas rādītāji šobrīd nav spoži, un tas mums draud ar slimnīcu pārslodzi un sabiedrības normālas funkcionēšanas ierobežošanu. Visefektīvākais veids, kā šo mazināt, ir pēc iespējas ātrāk doties vakcinēties,” aicina profesors Uga Dumpis.
Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā 2021. gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā pret Covid-19 vakcinēti 47,02 % iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 42,28 % iedzīvotāju.
 

IVP šobrīd katru dienu vērtē un diskutē, kā arī regulāri sazinās ar citu valstu imunizācijas padomēm par aktuālo pieejamo zinātnisko informāciju saistībā ar vakcīnu papildu devu nepieciešamību atsevišķām sabiedrības grupām. 

Padome uzsver, ka 

gan no zinātniskā, gan juridiskā aspekta lēmumu par to, vai un kurām sabiedrības grupām papildu devas būs nepieciešamas, var pieņemt tikai tad, kad būs pieejami atbilstoša pierādījumu līmeņa pētījumu dati 

Reklāma
Reklāma

un precīzi epidemioloģiskie dati, kā arī regulatora Eiropas Zāļu aģentūras atzinums, tostarp par trešās devas drošības aspektiem.
“Lēmumiem par atbalstu balstvakcinācijai ir jābūt pamatotiem ar ticamiem datiem, augsta pierādījumu līmeņa pētījumiem zinātnē, arī rūpīgi analizētiem un adekvāti zinātniski skatītiem klīniskajiem un/vai epidemioloģiskajiem datiem, kā arī – izvērtējot ieguvuma un riska attiecību gan katram indivīdam, gan sabiedrībai,” akcentē profesore, IVP priekšsēdētāja Dace Zavadska. Arī profesors Uga Dumpis uzsver, ka lēmumi par papildu vakcīnu devām nedrīkst būt sasteigti: “Arī Eiropa šobrīd domā un analizē pieejamos zinātniskos datus, vai un kurām grupām ir nepieciešama papildu vakcīnas deva pret Covid-19. Taču ar papildu vakcīnu saņemšanu nekas nav nokavēts. Atsevišķām grupām papildu deva patiesi varētu būt nepieciešama, taču, visticamāk, tuvākajos mēnešos ne visai sabiedrībai.”
 

Par Imunizācijas valsts padomi
Imunizācijas valsts padome (starptautiski: National Immunization Technical Advisory group (NITAG)) ir neatkarīga, zinātniska, konsultatīva padome, kuras sastāvā ir daudzdisciplināri jomas eksperti valstī. Imunizācijas valsts padome (IVP) ir atbildīga par neatkarīgu, uz jaunākajiem pieejamajiem pierādījumiem balstītu, pamatotu padomu sniegšanu atbildīgajām veselības nozares institūcijām jautājumos, kas saistīti ar imunizāciju un vakcīnām.
Latvijā IVP ir veselības ministra izveidota konsultatīva institūcija, kuras galvenais mērķis ir izvērtēt ar vakcināciju un imunizācijas valsts programmu saistītos jautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai. IVP tika izveidota Latvijā 2013. gadā, bet 2016. gadā to pārveidoja pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) kritērijiem. IVP darbībā tiek stingri ievēroti PVO norādītie darbības principi. [1; 2]

 

Avoti:
1. Duclos, P. National Immunization Technical Advisory Groups (NITAGs): guidance for their establishment and strengthening. Vaccine. 2010 Apr 19;28 Suppl 1:A18-25. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.02.027. PMID: 20412991.
2. National Immunization Technical Advisory Groups. Pieejams: https://www.nitag-resource.org/