Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas ir derīgas līdz maija beigām

Šī gada februārī pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz š.g. 31. maijam.

FOTO: Shutterstock.com

Papīra formātā izziņas šādā gadījumā no jauna var arī neizsniegt. Derīgas ir vecās izziņas līdz 2021. gada 31. maijam, ja sociālais dienests ir veicis atbilstošas darbības datu bāzē termiņa pagarināšanai. Iedzīvotājs ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur tā nepieciešama. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.
 

LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības mājsaimniecību vai atsevišķai personai mājsaimniecībā saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus. Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:

- nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

- nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;

- saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti.


Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 327 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Reklāma
Reklāma


Tiem, kuri atzīti par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:

- saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;

- saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;

- pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus, pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;

- tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam.