Par mācību stundu tiešsaistē skolotājs paziņo iepriekšējā vakarā. Vai tā drīkst?

Līdz ar mācību atsākšanos 1.-4. klasēm ģimeņu datori kļūst arvien noslogotāki. Mammamuntetiem.lv lasītāja jautā – vai ir pieļaujams, ka informācija par tiešsaistes stundu pamatskolas skolēnam tiek ievietota e-klases sistēmā iepriekšējā vakarā pēc plkst. 21.00, bet stunda ieplānota jau nākamajā rītā plkst. 9.00?

FOTO: Shutterstock.com

Skolām ir izstrādātas vadlīnijas attālināto mācību procesu organizēšanai, kas nosaka, ka tiešsasites stundas ir jāplāno laikus

Aptaujājot vairākus skolēnu vecākus, aina iezīmējas dažāda – ir skolas, kur ir ierasts visas tiešsaistes stunda saplānot iepriekšējās nedēļas piektdienā, ir skola, kur ir atrunāts, ka par tiešsaistes stundu ir jāpaziņo vēlākais līdz iepriekšējās dienas plkst. 18.00. Ir daži vecāki, kas norāda – par tiešsaistes stundu skolotāja brīdina iepriekšējā šī mācību priekšmeta stundā, norādot, ka, piemēram, nākamā matemātika, kas ir jau citā nedēļas dienā, notiks tiešsaistē. Taču ir daļa vecāku, kas atzīst – par tiešsaistes stundu plānošanu ar skolu vai skolotāju nekādu īpašo vienošanos nav.  

 

Skolām – izstrādātas vadlīnijas attālināto mācību procesu organizēšanai

Kā Mammamuntetiem.lv norādīja Valsts izglītības un satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Bērziņa, skolām ir izstrādātas vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai, kuras nosaka, ka izglītības iestādēm jāvadās pēc principa piedāvāt skolēniem vienotu un pārskatāmu nedēļas mācību plānu ar sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajiem tiešsaistes pasākumiem, konsultāciju laikiem, visiem veicamajiem uzdevumiem, darbu iesniegšanas prasībām un termiņiem iepriekšējās nedēļas noslēgumā, izmantojot, piemēram, e-klases stundu sarakstu vai vienotu tiešsaistes Google dokumentu.  

 

Labā prakse, kāda tiek īstenota izglītības iestādēs, saistīta ar samērīgu mācību stundu plānošanu un konkrētu mācību laiku tiešsaistē izziņošanu skolēniem vismaz divas, trīs dienas pirms nākamās nedēļas sākuma. 

 

Reklāma
Reklāma

Par tiešsaisti paziņot laikus

Kā pastāstīja L. Bērziņa, labā prakse, kāda tiek īstenota izglītības iestādēs, saistīta ar samērīgu mācību stundu plānošanu un konkrētu mācību laiku tiešsaistē izziņošanu skolēniem vismaz divas, trīs dienas pirms nākamās nedēļas sākuma. Proti, skola informē skolēnus/ vecākus piektdienā par plānoto nākamās nedēļas mācību plānu, būtu sagatavots nedēļas plāns, kurā atzīmētas tās mācību stundas, kuru norise plānota tiešsaistē. L. Bērziņas ieskatā tas it ļoti būtiski ģimenēm, kurās vienlaikus jāmācās vairākiem bērniem. Ja šādas informācijas skolēnam/vecākiem nav, tad būtu nesamērīgi pieprasīt, ka skolēns ir pieslēdzies mācību stundai, nezinot, ka tāda vispār tiek plānota.  

 

Jautājumu risināt sarunu ceļā

Valsts izglītības satura centra pārstāve atzīmē, ja tomēr rodas pārpratumi un tiešsaistes stundas neliek plānotas laicīgi, noteikti ir jāsazinās ar skolotāju un jāinformē – pirmkārt, par nepieciešamību saņemt informāciju laicīgi, lai ģimenei ir iespēja saplānot sev pieejamos resursus un laikus, otrkārt, nepieciešams skolēnam piedāvāt alternatīvas iespējas, kā viņš var apgūt plānoto, ja laikā nesaņemtas informācijas dēļ, viņš nav varējis pieslēgties mācību stundai. Šādā gadījumā arī nesamērīga būtu neattaisnota mācību stundas kavējuma fiksēšana, piemēram, e-klasē. Situācijas mēdz būt dažādas, arī skola var saskarties ar vajadzību mainīt jau ieplānoto kārtību, piemēram, pedagoga slimības dēļ, bet šajā gadījumā ir jābūt pieejamai informācijai un noteiktam informācijas nodošanas kanālam, kur šādos gadījumos operatīvi tiek informēti visi skolēni un vecāki. Tāpat vecākiem ir iespēja sazināties ar klases audzinātāju, jautāt citiem vecākiem.