Kas mūs sagaida 2021. gadā: Lielākas algas un pabalsti, izmaiņas pensiju sistēmā

Jau no jaunā gada pirmā mēneša par 70 eiro pieaugs minimālā alga – no 430 līdz 500 eiro mēnesī. Ja darba devējs darbiniekam, kurš strādā normālu darba laiku (pilnu slodzi), nenodrošinās minimālo algu, viņam varēs piemērot naudas sodu: fiziskai personai – no 86 līdz 114 naudas soda vienībām (no 430 līdz 570 eiro), juridiskai personai – no 50 līdz 1420 naudas soda vienībām (250 līdz 7100 eiro).

2021. gads nāks ar izmaiņām mūsu naudas maciņos.

FOTO: Shutterstock.com

2021. gads nāks ar izmaiņām mūsu naudas maciņos.

* Valsts minimālā vecuma un invaliditātes pensijas būs 136 eiro pašreizējo 80 eiro vietā.
 
* Invaliditātes pensija 1. grupas invalīdiem kopš bērnības palielināsies no 196,3 uz 260,8 eiro, 2. grupai – no 171,77 uz 228,2 eiro, bet 3. grupai – no 122,69 uz 163 eiro. Pārējiem invalīdiem: 1. grupai – no 128 uz 217,6 eiro, 2. grupai – no 112 uz 190,4 eiro, bet 3. grupai – no 80 uz 136 eiro mēnesī.

* Minimālais ienākumu slieksnis nākamgad no 64 eiro pieaugs līdz 109 eiro.

* Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām, kas sasniegušas pensijas vecumu, bet kurām nav tiesību uz vecuma pensiju, kā arī personām ar invaliditāti, būs 109 eiro apmērā, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 136 eiro. Savukārt personām ar 1. invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā piemēros koeficientu un tas būs 152.60 eiro strādājošiem un 198 eiro nestrādājošiem, bet personām ar 2. invaliditātes grupu attiecīgi 130,80 un 156.96 eiro.

* Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

* Apgādnieka zaudējuma gadījumā gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, gan pensijas minimālais apmērs līdz bērna septiņu gadu vecuma sasniegšanai tagad būs 136 eiro, bet no septiņu gadu vecuma – 163 eiro.

* Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā vai bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalsta apmērs būs 327 eiro apmērā.

Reklāma
Reklāma

* Vecāku pabalstu (ne vairāk kā 700 eiro mēnesī) turpinās izmaksāt, ja bērna vecāks ārkārtējās situācijas dēļ nevar atgriezties darbā. Persona, kurai piešķirtais vecāku pabalsta periods beidzas ārkārtējās situācijas laikā un kura šo apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, var pieprasīt piešķirtā vecāku pabalsta izmaksu pēc tam, kad bērns sasniedzis viena gada vai pusotra gada vecumu. Pabalstu varēs turpināt izmaksāt par periodu līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtējās situācijas beigām.

* Slimības palīdzības pabalstu par bērnu pieskatīšanu ar Covid-19 saistītu apstākļu dēļ no nākamā gada 1. janvāra varēs pieprasīt atkārtoti. Šāds pabalsts paredzēts līdz nākamā gada 30. jūnijam.

* Par trīs mēnešiem pieaugs vecums, no kura nākamgad varēs doties vecuma pensijā. Tagad tie būs 64 gadi. Turpmākajos gados šis vecuma slieksnis ikgadu turpinās pieaugt par trim mēnešiem, līdz 2025. gadā sasniegs 65 gadus. Līdz ar to no nākamā gada pieaugs arī vecums, no kura varēs doties priekšlaicīgā pensijā: tagad to varēs izdarīt no 62 gadiem.

 

Informācija no portāla Jauns.lv