Vecāki jautā: vai labāk pārtikas iegādei nebūtu piešķirt dāvanu kartes, nevis pārtikas pakas

Vecāku organizācija Mammamuntētiem.lv, aktualizējot jautājumu par skolēnu, kas mācās attālināti, pārtikas paku saturu, saņem arvien jaunus jautājumus no vecākiem – gan par paku piešķiršanas kārtību, kā arī par to, kāpēc pašvaldības izvēlas nodrošināt skolēniem atbalstu pārtikas paku nevis dāvanu karšu veidā.

 

FOTO: Shutterstock.com

Jautājumi par vecāko klašu skolēnu nodrošinājumu ar bezmaksas pusdienām ir konkrēto pašvaldību kompetencē

Ko nosaka Ministru kabineta noteikumi 
Jāuzsver, ka Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu 1. – 4. klašu skolēnu brīvpusdienām, bet jautājumi par citu klašu audzēkņu nodrošinājumu ir konkrēto pašvaldību kompetencē. Tomēr Mammāmuntētiem.lv aptaujātās pašvaldības norādīja, ka, tā kā Ministru kabineta noteikumi paredz 1.-4. klasēm attālināto mācību laikā ēdināšanu nodrošināt siltu pusdienu vai pārtikas paku veidā, parasti arī vecāku klašu ēdināšanas nodrošināšanai tiek lemts par labu pārtikas pakām nevis siltām pusdienām, lai visi skolēni saņemtu vienāda veida atbalstu.

Šoruden Rīgā pārtikas pakas visiem, nevis kartes pārtikas iegādei tikai daļai skolēnu
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde norādīja, lai atbalsts visiem – gan mazo klašu, gan lielāko klašu - skolēniem būtu vienāds, Rīgas dome lēma par labu viena principa pielietošanai ēdināšanas nodrošināšanā un piešķirt visiem skolēniem pārtikas pakas. I. Vilde arī uzsver, ka pavasarī situācija, kad ēdināšanas kompensēšanai tika piešķirtas kartes pārtikas iegādei, bija citādāka – ar bezmaksas ēdināšanu tika atbalstīti tikai noteiktu grupu skolēni (no daudzbērnu, trūcīgām un mazturīgām ģimenēm), nevis visi Rīgas skolu skolēni, kas mācās attālināti, kā tas ir tagad. Arī Rīgas domes pārstāve atsaucas uz Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 1.1.apakšpunktu, kas nosaka - ja izglītības iestādē izglītības ieguves process notiek attālināti, lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām, pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei.

Jautājumi par vecāko klašu audzēkņu ēdināšanas nodrošinājumu ir konkrēto pašvaldību kompetencē. 

Nepieciešams iepirkums, kas pagarina pārtikas saņemšanas procesu
Atbildot uz jautājumu, kāpēc arī Liepājā lemts par labu pārtikas pakām, nevis pārtikas dāvanas kartēm, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe stāsta: “Pārtikas paku izvēli noteica vairāki faktori. Procesam vajadzēja notikt diezgan operatīvi, jo valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija. Taču, lai nonāktu līdz dāvanu kartēm, būtu nepieciešams iepirkums par to, kurš pakalpojumu sniedzējs to nodrošinās, un iepirkums parasti aizņem  ilgāku laika periodu. Līdz ar to Liepājā pārtikas pakas nodrošina tie komersanti, ar kuriem jau katra skola ir noslēgusi līgumu par ēdināšanas pakalpojumu.
Tāpat - lemjot par labu pārtikas pakām, mēs varam būt pārliecināti, ka nepieciešamais ēdiena daudzums sasniedz konkrētas ģimenes, skolēnus. Turklāt pakas saturu veidojis uztura speciālists, tas ir pārdomāts, lai bērns saņemtu nepieciešamās uzturvielas. Ar dāvanu kartēm šo būtu grūti nodrošināt.
Treškārt, tā kā 1.-4. klašu posms ir jānodrošina ar silto ēdienu vai pārtikas paku (saskaņā ar MK noteikumiem), tad arī pārējo klašu skolēniem tika lemts par vienotu risinājumu. Pirms izsludinātās ārkārtējās situācijas, kad tika lemts par attālināto mācību procesu 7.-12.klasēm, skolēnus, kam pienākas atvieglojumi, aicinājām nākt ēst uz skolu (pēc grafika un ievērojot drošības noteikumus), bet pieredze rādīja, ka šo izmantoja ļoti maz skolēnu (bija speciāli jānāk vai jābrauc uz skolu, lai paēstu).”

Pakas saturu veidojis uztura speciālists, tas ir pārdomāts, lai bērns saņemtu nepieciešamās uzturvielas. Ar dāvanu kartēm šo būtu grūti nodrošināt.

Reklāma
Reklāma

Smiltenē pārtikas pakas nogādā dzīvesvietā
Arī Smiltenes novadā ir lemts par labu ēdināšanas nodrošināšanai pārtikas paku veidā. Kā Mammāmuntētiem.lv pastāstīja Smiltenes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze, Smiltenes novadā valsts un pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas saņem 1.-9.klašu skolēni, ka arī 10.-12.klašu grupā skolēni no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. M. Mūze norāda: “Pamatojoties uz Smiltenes novada domes izdotiem lēmumiem, izglītības iestādes vadītājam, izvērtējot faktiskos apstākļus un Covid-19 infekcijas izplatīšanās riskus, un saskaņojot ar domes izpilddirektoru, ir tiesības izvēlēties un noteikt brīvpusdienu nodrošināšanas veidu - svaigi pagatavotu pusdienu piegāde izglītojamiem mājās katru mācību dienu vai pārtikas paku piegāde ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Kamēr attālinātais mācību process ir noteikts 7.-12. klasēm un atsevišķos gadījumos arī citām klašu grupām, kur, ņemot vērā COVID-19 infekcijas izplatīšanās draudus un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas, ir pieņemts lēmums par pilnībā attālinātu izglītības procesa organizēšanu, pašvaldība var nodrošināt tikai pārtikas paku piegādes.” M. Mūze atzīmē, ka ņemot vērā, ka šobrīd aizvien vairāk ģimenes nonāk mājas karantīnā, šis ir veids, kā pašvaldība var sniegt atbalstu, piegādājot pārtikas pakas uz viņu dzīvesvietām, ņemot vērā, ka cilvēki tiek aicināti izvairīties no publisku vietu apmeklēšanas. 

Tomēr nesen izskanēja informācija, ka atsevišķas pašvaldības jau lēmušas par labu pārtikas pakas nomainīt uz pabalstu piešķiršanu skolēnu ēdināšanai. 

Jau ziņots, ka, izvērtējot situāciju, Mammāmuntētiem.lv ne tikai norādīja uz atsevišķu pārtikas paku nepiemērotu saturu, bet arī, sadarbojoties ar uztura speciālistiem, radīja ieteikumus, kā pārtikas pakas pilnveidot.

Saistītie raksti