Otrā svešvaloda no 4. klases, teātra māksla – kādas izmaiņas gaidāmas skolās

Jaunais izglītības saturs un pieeja ieviesīs dažas pavisam konkrētas lietas, ar kurām saskarsies skolēni visās Latvijas skolās jau šajā rudenī.  

Šajā mācību gadā pakāpeniski 1., 4., 7. un 10. klasēs sāk ieviest jauno mācību saturu un pieeju

FOTO: Shutterstock.com

Šajā mācību gadā pakāpeniski 1., 4., 7. un 10. klasēs sāk ieviest jauno mācību saturu un pieeju

Šajā mācību gadā pakāpeniski 1., 4., 7. un 10. klasēs sāk ieviest jauno mācību saturu un pieeju.

Kādas praktiskas pārmaiņas nesīs jaunais mācību saturs un pieeja?

- sākumskolās būtiskākā izmaiņa ir otrās svešvalodas apguve no 4. klases (pašlaik no 6.klases);

- pamatskolā, sākot ar 7. klasi, apvienota un kopā tiek mācīta Latvijas un pasaules vēsture;

- skolēni vidusskolā aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri viņus īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti un apgūt brīvas izvēles specializētos kursus;

- mācību saturs papildināts ar jaunu mācību priekšmetu – teātra mākslu. Drāmas mācību saturu paredzēts integrēt 1.–3. klasē literatūrā, sociālajās zinībās un citos priekšmetos, bet no 4.–9. klasei tai atvēlēts noteikts stundu skaits.

Reklāma
Reklāma

Lasi arī: Jaunais mācību saturs un pieeja paredz skolām lielāku elastību

- ieviesta jauna - tehnoloģiju mācību joma, kurā ietilpst sekojoši mācību priekšmeti: dizains un tehnoloģijas (1.-9.kl.); datorika (1.-9.kl., t.sk. integrēti datorikas elementi 1.-3.kl.); inženierzinības (7.kl.). Vidusskolā būs iespēja apgūt tādus kursus kā Datorika, Dizains un tehnoloģijas I (pamatkurss) un II (augstākais līmenis), Programmēšana I un II. Tāpat papildināta ir veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

- mainās vērtēšana 1.–3. klasē – vērtējums turpmāk tiks izteikts četros apguves līmeņos attiecībā pret sasniedzamajiem rezultātiem: sācis apgūt; turpina apgūt; apguvis; apguvis padziļināti. Vērtēšana 4.–12. klasē saglabājas kā līdz šim – 10 ballu skalā.

Valsts pārbaudes darbi jeb eksāmeni atbilstoši pilnveidotajam saturam būs jākārto tikai pēc tam, kad skolēns būs pēc jaunā standarta mācījies pilnu izglītības posmu. 

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā paredzēts ieviest pakāpeniski:
2019. gada 1. septembrī – pirmsskolā,
2020. gada 1. septembrī – 1., 4., 7. un 10. klasē,
2021. gada 1. septembrī – 2., 5., 8. un 11. klasē,
2022. gada 1. septembrī – 3., 6., 9. un 12. klasē.

Saistītie raksti