Izglītības darbinieki, vecāki un citi aicināti piedalīties tiešsaistes konferencē – “Garīgās veselības veicināšana skolās”

Kas ir psiholoģiskā labklājība, sociāli - emocionāli - kognitīvā mācīšanās, kāda ir pedagogu, vecāku un politikas loma bērnu garīgās veselības veicināšanā? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem interesentiem būs iespējams uzzināt tiešsaistes konferencē, kurā dalība ir bez maksas.

FOTO: Shutterstock.com

Jaunajā mācību gadā Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai, tiks īstenota garīgās veselības veicināšanas programma, kuras saturā ir sociāli emocionālo prasmju attīstīšana, dzīvesspēka veicināšana un aktivitātes uzvedības problēmu attīstības riska mazināšanai.

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību aicina visu Latvijas novadu izglītības iestāžu darbiniekus, vecākus, izglītības politikas veidotājus un ikvienu interesentu piedalīties starptautiskā zinātniskā projekta “Garīgās veselības veicināšana skolās” tiešsaistes konferencē.

Konference notiks otrdien, 25. augustā no plkst. 9.30-14.00. Iespēja pieslēgties tiešsaistē nodrošinās nacionāla mēroga līdzdalības iespējas ikvienam interesentam. 

Tiešraide notiks no Siguldas kultūras centra Devons.

Jaunajā mācību gadā Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai, tiks īstenota garīgās veselības veicināšanas programma, kuras saturā ir sociāli emocionālo prasmju attīstīšana, dzīvesspēka veicināšana un aktivitātes uzvedības problēmu attīstības riska mazināšanai.

Vienlaikus šādas pieejas efektivitāte tiks pārbaudīta Itālijā, Horvātijā, Grieķijā, Portugālē un Rumānijā. Latvijas Universitātes un Siguldas novada izglītības speciālisti konferencē dalīsies ar pieredzi un iecerēm šī projekta norisē.

Reklāma
Reklāma

Konferences mērķis ir sniegt dalībniekiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par veselīgas personības attīstību skolā, kā arī gūt iedvesmu jaunajam mācību gadam. 

Latvijā līdz šim ir paveikti nozīmīgi darbi sociāli emocionālās mācīšanās konsekventā ieviešanā izglītībā. Mums ir oriģināli izstrādāta un Latvijas kontekstam atbilstoša Sociāli emocionālās mācīšanās programma (gatavi klases stundu plāni no 1.-12. klasei), kas paredzēta tiešai sociāli emocionālo prasmju mācīšanai. 2020. gada sākumā VISC vadībā tika īstenots projekts “Mācīties būt”, kurā pedagogi tika izglītoti par iespējām veicināt skolēnu sociāli emocionālo attīstību ikviena mācību priekšmeta stundās. Arī jaunajā izglītības saturā ir integrētas dažādas sociāli emocionālās prasmes kā caurviju prasmes. 
Aicinām izglītības darbiniekus, vecākus un visus interesentus reģistrēties konferencei saitē ŠEIT