Jaunākās izmaiņas vecāku pabalstu aprēķināšanā

26.maijā, Latvijas valdība atkārtoti izskatīja jautājumu par izmaiņām bērnu un vecākus pabalstu piešķiršanas un izmaksāšanas sistēmā. Valdības ierosinātie grozījumi vēl jāapstiprina Saeimai, taču šobrīd, ņemot vērā visus vecāku protestus, valdība lēmusi, ka:

Foto iesūtījusi Mārīte Oseniece, mammām.lv reģistrētā mamma

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto iesūtījusi Mārīte Oseniece, mammām.lv reģistrētā mamma

No 2010.gada 3.maija tiks atcelta piemaksa pie bērna piedzimšanas pabalsta. Tas nozīmē, ka par katru bērnu vecāki saņems 296 ls, neatkarīgi no tā, vai tas būs pirmais, otrais, trešais vai ceturtais bērniņš.  Līdz šim piemaksa par pirmā bērna piedzimšanu bija 100 lati, par otrā bērna piedzimšanu - 150 lati, par trešā un katra nākamā bērna piedzimšanu - 200 lat
Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem 2008.gadā tika piešķirts 24 191 bērna piedzimšanas pabalsts. Pie bērna piedzimšanas pabalsta tika piešķirtas piemaksas - par pirmo bērnu - 11 950, par otro bērnu - 8170, par trešo un katru nākamo bērnu - 3893 piemaksas.

Sākotnēji Labklājības ministrija rosināja piemaksu atcelt jau ar šā gada 1.jūliju, taču, ņemot vērā tiesiskās paļāvības principu, likums stāsies spēkā 306 dienas pēc tā publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", tas ir 2010.gada 3.maijā.

Tāpat no 2010.gada 3.maija strādājošie vecāki vairs nesaņems vecāku pabalstu

No 2010.gada 3.maija vecāku pabalsts netiks piešķirts personām, kuras bērna kopšanas laikā ir nodarbinātas vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais. Tāpat vecāku pabalsta izmaksa tiks pārtraukta uz laiku, kamēr persona saņem bezdarbnieka pabalstu.

Ar šiem grozījumiem 2010.gadā plānots ietaupīt 8,65 miljonus latus, bet nākamajos divos gados ik gadu vairāk nekā 40 miljonus latu, jo pēc Labklājības ministrijas infomācijas šobrīd 47,5% gadījumu vecāku pabalstu saņem strādājošais vecāks, bet 52,5% - nestrādājošs. Lielākā daļa no strādājošajiem vecākiem, kuri saņem pabalstu, ir vīrieši.

No šā gada 1.jūlija ģimenes valsts pabalstu ģimenei, kura audzina bērnu, piešķirs par katru bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 15 gadiem. Tai pat laikā Labklājības ministrija uzsver, ka par bērnu, kas dzimis līdz 2009.gada 30.jūnijam vai turpmāko 306 dienu laikā, sākot ar 2009.gada 1.jūliju, ģimenes valsts pabalstu piešķir un izmaksā arī līdz bērna viena gada vecuma sasniegšanai. Attiecībā uz šiem vecākiem likuma normas stāsies spēkā no 2010.gada 3.maija, ievērojot tiesiskās paļāvības principu. Tāpat pabalsts tiks maksāts arī par bērnu, kurš ir vecāks par 15 gadiem un mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šajā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē minēto izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas, līdz bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.


Saskaņā ar noteikumiem par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenes valsts pabalsta apmērs par pirmo bērnu ģimenē ir astoņi lati mēnesī, bet piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmērs - 75 lati mēnesī. Par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

Kā medijos izteicies bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš, gadījumā, ja tā sauktajām māmiņu algām griesti netiks noteikti, taču tās varēs saņemt tikai nestrādājoši vecāki - netiks ievērota vienlīdzība likuma priekšā, un tiks diskriminēti strādājošie vecāki.

"Ir gadījumi, kad var savienot bērna audzināšanu ar darba pienākumiem," sacīja Endziņš, kā piemēru minot darbu pie datora mājās. Tāpat pastāv iespēja strādāt nepilnu slodzi. "Šīs māmiņas, kuras nepārtrauks darba pienākumus, varēs vērsties Satversmes tiesā," sacīja Endziņš, norādot, ka izredzes uzvarēt būs ļoti lielas.

Pēc interneta portālā Apollo.lv publicētajiem materiāliem

Reklāma
Reklāma