Skolas direktore: Skolotājiem ļoti sāp sabiedrības pārmetumi par attālinātas mācīšanas kvalitāti

Skolotāji šobrīd ir ļoti noslogoti, un jaunā darba forma prasa lielāku atbalstu bērnam un garākas darba stundas, pedagogi sagaida arī vecāku atbildību un palīdzību, tā Latvijas Radio 1 raidījumam "Ģimenes studija" atklāja uzrunātie speciālisti. 

Noslēdzoties pirmajai attālinātās mācīšanās nedēļai, skolas vadība un skolotāji daudz domā, kā sabalansēt tieši šo atgriezeniskās saites sniegšanu bērniem ar saprātīgu darba laiku skolotājiem.

FOTO: Shutterstock.com

Noslēdzoties pirmajai attālinātās mācīšanās nedēļai, skolas vadība un skolotāji daudz domā, kā sabalansēt tieši šo atgriezeniskās saites sniegšanu bērniem ar saprātīgu darba laiku skolotājiem.

Vērtējot aizvadīto nedēļu, uzrunātie speciālisti norāda, ka daudz laika prasa atgriezeniskās saites nodrošināšana, skolotājiem vēl jāapgūst digitālie rīki, savukārt skolēniem jāattīsta pašvadības prasmes, bet ģimenē, kur vairāki skolēni, ir svarīgs dienas darbu plāns.

 

Palīdzēt, nevis pārmest
Limbažu novada ģimnāzijas direktore Gunta Lāce skaidro, ka attālināta mācīšanās nav viegla. Skolotāji saplānojuši darbu nedēļai, neprasa skolēniem sēdēt pie datora atbilstoši stundu sarakstam. Skolotāji izvēlas sasniedzamos rezultātus, katram bērnam ir vienotas formas lapa, kurā redz, kas un kā jāmācās, var pārbaudīt sevi, vai ir iemācījies. Skolēniem ir zināms, kā sazināties ar skolotāju. Ja pārmet skolotājiem, ka ir taču dažādas iespējas, ko skolotāji neizmanto, tas ļoti sāp, jo skolotāji strādā ļoti garas stundas. Direktore aicina cilvēkus, kuru ikdiena ir augsta līmeņa starptautiskas video konferences,  palīdzēt skolotājiem, ne pārmest.

 

Sabalansēta atgriezeniskās saites sniegšana

Guna Lāce uzsver, ka, noslēdzoties pirmajai attālinātās mācīšanās nedēļai, skolas vadība un skolotāji daudz domā, kā sabalansēt tieši šo atgriezeniskās saites sniegšanu bērniem ar saprātīgu darba laiku skolotājiem. Viņa norāda, ka bērni strādā ļoti ieinteresēti, viņi tiešām ar prieku uzņem savu atbildību un strādā aktīvāk nekā ikdienā. Bet pie katra nopietnāka darbiņa, ko viņi veikuši, skolēniem ir ļoti svarīgi saņemt atgriezenisko saiti, kas šajā brīdī aizņem ilgu laiku. Tāpat svarīgi, lai katrs bērns justos pamanīts. “Mēs cenšamies viņiem zvanīt, cenšamies uzturēt dažādās arī joku sarunas whatsapp. Kā palīdzēt bērnam nejusties mājās vientuļam, stāsta Guna Lāce.

Pirmās attālinātās mācību nedēļas laikā starp skolotājiem aktivizējusies lielāka sadarbība, kas ikdienas darbā šis sadarbības aspekts nemaz nebija tik izteikti.

Reklāma
Reklāma

Skolotāju pieejamība
Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktore Elīna Dreimane uzsver, ka pirmā nedēļa aizritējusi raibi, bet pozitīvi.  Šajā skolā lemts, ka katru dienu līdz pulksten 11.00 skolēni saņem darbus, kas jāveic. Skolotāji tiešsaistē ir līdz pulksten 14.00 dienā un sniedz konsultācijas. Intensīvi notiek skolotāju sadarbība, lai nepārslogotu bērnus. Notiek arī mācības video konferencēs. Informācijas tehnoloģiju (IT) zināšanas skolotājiem ir dažādā līmenī, ne visi ir gatavi strādāt tiešsaistē, tomēr ir iespēja izmantot dažādus mācību video.


Sadarbība starp skolotājiem
Mārupes vidusskolas fizikas un matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs uzskata, ka darbs rit pozitīvi. Vorobjovs novērojis, ka pirmās attālinātās mācību nedēļas laikā starp skolotājiem aktivizējusies lielāka sadarbība, kas ikdienas darbā šis sadarbības aspekts nemaz nebija tik izteikti.  Par mācību formu izvēli skolotājs norāda, ka viņam svarīgs kontakts ar skolēniem, turklāt neesot iespējams matemātiku apgūt, aizsūtot skolēnam uzdevumus,” skaidro skolotājs Aleksandrs Vorobjovs. Ir citi mācību priekšmeti, kuros ir racionālāk uzdot uzdevumus visai nedēļai. Par daudzām lietām ikdienā parūpējas skola un skolotāji, tagad darbs pašam skolēnam ir jāplāno, jāatrod motivāciju strādāt, dažreiz tas ir grūti.

Mācību procesā ļoti būtiska ir vecāku attieksme; ja vecāki attālinātu mācīšanos uzskatīs par ieguvumu, arī bērna attieksme būs pozitīva, jo bērni kopē vecākus.

Attālinātās mācības no skolotāja prasa daudz
Skolotājs arī skaidro, ka sagatavot attālinātu stundu prasa ļoti lielu laika ieguldījumu. Pozitīvi šajā situācijā, ka katra bērna darbs ir ļoti redzams. “Mācību procesā ļoti būtiska ir vecāku attieksme; ja vecāki attālinātu mācīšanos uzskatīs par ieguvumu, arī bērna attieksme būs pozitīva, jo bērni kopē vecākus. Ja vecāki īgņojas, arī bērni būs negatīvāki. Bērnu ieguvums attālinātā mācību procesā ir jaunu prasmju apgūšana, arī digitālu prasmju apgūšana,“ uzsver skolotājs. "Neiet gludi tāpēc, ka pēkšņi izgaismojas tas, ka skolēniem jāattīsta pašvadības prasmes, sava laika plānošanas prasme. Ikdienas darbā klātienē par to visu rūpējās skola un skolotāji. Attālinātajās mācībās diezgan daudz jāuzņemas skolēnam pašam," vērtē Aleksandrs Vorobjovs.

 

Nepieciešams dienas režīms
Trīs bērnu mammas Lienes Brizgas-Kalniņas ģimenē ir 2., 5., 8. klases skolēni. Mamma skaidro, ka pirmdiena visa diena bija ļoti spraiga, tagad bērni jau ir iegājuši savā ritmā. Atšķiras attālinātā pieeja katrā klasē. Vecāku klātbūtne bērniem ir nepieciešama.
Mamma arī saka, ka haoss ir neizbēgams, kaut katram bērnam ir savs dators. Problēma un plaisa būs tur, kur vecāki strādā pilnu darba dienu un katram bērnam nav pieejams savs dators. Ģimenei mājās ir sastādīts dienas plāns, kurā ir norādīts, cikos sāk darbus, lietas, ko obligāti dara kopā, tās ir pusdienas. Tāpat katram noteikti ir jāiziet ārā. Dienas beigās atzīmē, kā katram paveikt darbus.  

Saistītie raksti