Ja man būtu jāmācās attālināti... Skolotāja padomi skolēniem

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktores vietnieks metodiskajā darbā Oskars Kaulēns dalās padomos, ko viņš pats darītu un kā organizētu darbu, ja viņam būtu jāuzsāk mācīties attālināti. 

FOTO: Shutterstock.com

Mācību dienas noslēgumā es noteikti kaut kur pats sev atzīmētu, ko no nedēļas mācību plāna esmu jau paveicis un izveidotu konkrētu rīcības plānu nākamajai dienai.

Ja man personīgi no šodienas būtu jāsāk mācīties attālināti, es rīkotos šādi:

 

1. Izpētītu E-klasē atsūtīto un skolas izveidoto darba plānu nedēļai, lai saprastu, kādi mācību uzdevumi katrā no mācību priekšmetiem nedēļas laikā man ir jāpaveic.

 

2. Izvēlētos 3 līdz 4 mācību priekšmetus, ar kuriem strādāšu tieši šodien un veikšu visus nepieciešamos uzdevumus. Jo, manuprāt, “mazāk ir vairāk”. Situācijā, kad man nav attālinātās mācīšanās pieredzes, man būtu svarīgi saprast, cik daudz vienas dienas laikā es varu paveikt, tāpēc noteikti neaizrautos ar “daudz” un “uzreiz”.

 

3. Uzmanīgi izpētītu mācību priekšmetu skolotāju atsūtītās norādes par to, kā tieši konkrētie uzdevumi ir veicami, kas no manis tiks prasīts noslēgumā un kāda palīdzība to veikšanai man ir pieejama.

 

4. Es personīgi sāktu ar tiem mācību uzdevumiem, kas varētu prasīt lielāko laika patēriņu vai ar tiem, par kuriem man uzreiz ir skaidrs, kas tieši te ir darāms un kādā veidā varu to paveikt. Un vēl es pajautātu klasesbiedriem, ar kuriem mācību priekšmetiem un uzdevumiem mācīšanos sāks viņi. Varbūt mēs lieliski visu varam darīt reizē.

 

5. Pie reizes es noskaidrotu, kad un kādā tiešsaistes formātā man ir pieejamas mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas un atbalsts, lai nodrošinātos situācijām, kad es pats ar kaut ko varētu netikt galā.

Es noteikti ar klasesbiedriem un skolotājiem sarunātos par to, kas šādā attālinātā mācību procesā strādā un kas būtu uzlabojams, lai uz nākamo nedēļu viss izdotos daudz labāk.

 

6. Ja es kaut ko nesaprastu no tā, kas man ir darāms, es vispirms sazinātos ar klasesbiedriem un pajautātu viņiem, lai mēs kopīgi mēģinātu tikt skaidrībā. Ja arī tad mēs būtu palikuši neziņā, es ierosinātu kopīgi pameklēt, vai internetā nav vēl kaut kas pieejams par mums apgūstamo tēmu (mācību video, tiešsaistes lekcijas u.c.).

Reklāma
Reklāma

 

7. Ja arī pēc tam mēs nebūtu tikuši skaidrībā, es ar klasesbiedriem vienotos, kurš no mums sazināsies ar mācību priekšmeta skolotāju un uzdos mūsu jautājumu. Jo es saprotu, ka tas būtu lieks laika patēriņš, ja desmit un vairāk skolēnu skolotājam uzdotu vienu un to pašu jautājumu un viņam vajadzētu uz to atbildēt katram atsevišķi. Ar skolotāja atbildi es uzreiz padalītos ar saviem klasesbiedriem, lai arī viņi ir lietas kursā.

 

8. Es noteikti gribētu iegūt un prasītu atgriezenisko saiti par to, kā man ir veicies. Ja tas ir atļauts, es salīdzinātu risinājuma variantus un iegūtos rezultātus ar saviem klasesbiedriem, prasītu komentārus un ieteikumus no saviem skolotājiem. Tas man būtu svarīgi, lai es pats būtu drošs, ka visu daru pareizi un esmu iemācījies to, kas man ir jāapgūst.

Pēc tam, kad darba plāns nākamajai dienai būtu izveidots, man noteikti gribētos sazināties arī ar savu klases audzinātāju, lai nomierinātu viņu un pateiktu, ka ar mani viss ir kārtībā un es tieku galā vai palūgtu padomu.

 

9. Es noteikti ar klasesbiedriem un skolotājiem sarunātos par to, kas šādā attālinātā mācību procesā strādā un kas būtu uzlabojams, lai uz nākamo nedēļu viss izdotos daudz labāk. Jo es saprotu, ka mācāmies ne tikai mēs, bet arī mūsu skolotāji. Tāpēc man svarīgi būtu palīdzēt arī skolotājiem ar saviem ieteikumiem, lai viņi pēc tam labāk varētu atbalstīt manu un manu klasesbiedru mācīšanos.

 

10. Mācību dienas noslēgumā es noteikti kaut kur pats sev atzīmētu, ko no nedēļas mācību plāna esmu jau paveicis un izveidotu konkrētu rīcības plānu nākamajai dienai, atzīmējot apgūstamos mācību priekšmetus, veicamos uzdevumus un izveidojot sev piemērotu laika grafiku šo uzdevumu veikšanai.

 

11. Pēc tam, kad darba plāns nākamajai dienai būtu izveidots, man noteikti gribētos sazināties arī ar savu klases audzinātāju, lai nomierinātu viņu un pateiktu, ka ar mani viss ir kārtībā un es tieku galā vai palūgtu padomu, atbalstu vai vienkārši aprunātos. Mūsu abu sirdsmieram tas varētu būt ļoti prātīgi.