Vecāku pabalsts par nākamo bērnu, ja iepriekšējam nav 2 gadiņu

Labdien! Pirms bērna piedzimšanas biju darba attiecībās, pašlaik esmu bērna kopšanas atvaļinājumā (piešķirts no 15.05.2018. līdz 29.01.2020.) un saņemu vecāku pabalstu. Esmu atkal stāvoklī, un no 2020. gada 5. februāra sāksies pirmā slimības lapa nākamajam bērnam. Cik saprotu, no 01.01.2020. ir atcelta likuma norma, kas paredz – ja nākamais bērns piedzimst, kamēr iepriekšējais nav divus gadus vecs, vecāku pabalstu piešķir lielākajā apmērā vai tādu, kāds tika aprēķināts par iepriekšējo bērnu. Lūdzu palīdzēt saprast jauno maternitātes un vecāku pabalstu aprēķināšanas kārtību. Kādu maternitātes un vecāku pabalstu apmēru man sagaidīt, ja dodos dekrēta atvaļinājumā 2020. gadā?

 

Likumi pašlaik mainīti netiek.

FOTO: Shutterstock.com

Likumi pašlaik mainīti netiek.

Atbild Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Solvita Sukure.


Tiesību aktos no 2020. gada 1. janvāra tādu izmaiņu, uz kurām Jūs atsaucaties, pašreiz nav.

VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļa vecākā eksperte Solvita Sukure skaidro: 28.07.1998. Ministru kabineta noteikumu Nr. 270 “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība” 16.3 punkts nosaka – ja māmiņai, kopjot bērnu vecumā līdz diviem gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalstu par nākamā bērna kopšanu piešķir lielākajā apmērā: kāds bija aprēķināts par iepriekšējā bērna kopšanu, vai kādu varētu aprēķināt no jauna.

Nav paredzēts, ka ar 01.01.2020. no minētajiem noteikumiem tiks izslēgts 16.3 punkts, kas nosaka šādu vecāku pabalsta piešķiršanas kārtību.

Pašreiz saskaņā ar šībrīža tiesību aktu normām gan maternitātes pabalsta, gan vecāku pabalsta apmēra noteikšanai vispirms tiek noteikts vidējās iemaksu algas aprēķina periods.

Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums – pirmā darbnespējas diena, vecāku pabalstam: diena, no kuras tiek pieprasīts vecāku pabalsts.

Pašnodarbinātajām vidējā iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas grūtniecības atvaļinājums (maternitātes pabalstam) vai tiek pieprasīts vecāku pabalsts.

Reklāma
Reklāma

Vidējo kalendāra dienas iemaksu algu iegūst, noteiktā laika posma kopējos ienākumus dalot ar kopējo kalendāra dienu skaitu periodā, neieskaitot tajā pārejošas darbnespējas kalendāra dienas, par kurām izmaksāts slimības pabalsts, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienas, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, un bērna kopšanas atvaļinājuma kalendāra dienas.

Ja visā vidējās iemaksu algas noteikšanas periodā iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības/dzemdību atvaļinājuma, bērna kopšanas atvaļinājuma vai atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, dēļ – vidējo iemaksu algu nosaka par 12 mēnešu periodu, atkāpjoties līdz pirmajam mēnesim, kurā ir iemaksu alga.

Iespējamās izmaiņas 2020. gadā, LV portāls skaidrot varēs tad, kad grozījumi būs sagatavoti. Kā informēja VSAA speciāliste, pašlaik izstrādes procesā ir grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

 

No portāla LVportals.lv