VBTAI: ar fizisko un emocionālo vardarbību bērni visbiežāk saskaras izglītības iestādē

"Fiziskā un emocionālā vardarbība pret bērniem diemžēl joprojām ir ļoti izplatīta parādība mūsu sabiedrībā. Un tā notiek nevis slēpjoties, bet visu mūsu acu priekšā – lielākoties skolās un citās vispārējās izglītības iestādēs", uzsver VBTAI priekšniece Marianna Dreja, komentējot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) apkopotos aizvadītā gada darba rezultātus.

Vienaudžu savstarpējā fiziskā un emocionālā vardarbība joprojām ir visbiežāk sastopamais pārkāpums.

FOTO: Shutterstock.com

Vienaudžu savstarpējā fiziskā un emocionālā vardarbība joprojām ir visbiežāk sastopamais pārkāpums.

Vienlaikus pozitīvi vērtējama arvien lielākā sabiedrības iesaistīšanās šādu gadījumu risināšanā un novēršanā. "Cilvēki vairs nav gatavi sadzīvot ar vardarbību pret bērniem – šos pārkāpumus vairs neatzīst par maznozīmīgiem, bet par tiem ziņo un gaida pozitīvu risinājumu," uzsver Dreja.

Uzlabojot bērnu ārpusģimenes aprūpes sistēmu un pakāpeniski atsakoties no bērnu aprūpes institūcijās, VBTAI aicina šajā procesā prioritāri domāt par bērnu interesēm un drošību. "Bāriņtiesām pašlaik ir jāpieņem ārkārtīgi svarīgi un atbildīgi lēmumi, domājot par bērnu tālāko likteni pēc dzīves bērnu namā. Kā jau ikvienā pārmaiņu laikā, mums ir jāvelta lielas pūles, lai gūtu pārliecību, ka bērns patiešām ir ieguvis labāku nākotni", norāda Dreja.

VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departaments aizvadītajā gadā veica 141 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi, no tām 119 pārbaudes tika veiktas pēc iesnieguma vai sūdzības par bērnu tiesību pārkāpumu saņemšanas, 14 no veiktajām pārbaudēm bija iepriekš plānotas, tāpat gada laikā veiktas divas padziļinātās pārbaudes, kā arī sešas pēcpārbaudes.

 

Apmēram trešajā daļā pārbaudēs fiksēto emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumu pret nepilngadīgajiem pāridarītājs bijis iestādes darbinieks

Reklāma
Reklāma

Pārbaužu gaitā uzsāktas 35 administratīvā pārkāpuma lietvedības par dažādiem bērnu tiesību pārkāpumiem, astoņām personām piemērots naudas sods no 50 līdz 200 eiro apmērā, bērnu tiesību aizsardzības inspektori snieguši vairāk nekā 2500 telefona un klātienes konsultācijas iedzīvotājiem un speciālistiem par bērnu tiesību jautājumiem.
 

Būtiskākās pārbaužu laikā konstatētās problēmas:

  • joprojām visbiežāk emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumi notiek tieši vispārējās izglītības iestādēs (skolās un pirmskolas izglītības iestādēs) – te fiksēti ap 95 procentiem šo gadījumu;
  • apmēram trešajā daļā pārbaudēs fiksēto emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumu pret nepilngadīgajiem pāridarītājs bijis iestādes darbinieks. 11 pārbaudēs fiksētajos gadījumos (astoņos procentos gadījumu) informācija nodota tālākai lietas virzībai Valsts policijai;
  • vienaudžu savstarpējā fiziskā un emocionālā vardarbība joprojām ir visbiežāk sastopamais pārkāpums – tā konstatēta trešajā daļā veikto pārbaužu.