Vai ir iespējams atgūt pārmaksāto nodokli par bērna brīvlaika nometnēm?

Vai tiek atmaksāts pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis par bērnu brīvlaika un vasaras nometnēm, kuras organizē iestādes, kurām ir piešķirts interešu izglītības iestādes statuss? Piemēram, nometne notiek tikai vienu reizi, bet tās laikā bērni apgūst kādu konkrētu prasmi, jautā Liene. 

 

FOTO: Shutterstock.com

Atbildi sagatavojusi Valsts Ieņēmumus dienesta pārstāve Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos var iekļaut izglītības izdevumus par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma izpratnē) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Attaisnotajos izdevumos par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam ir iekļaujami maksājumi par tādu pasākuma apmeklējumu, kurus nodrošinājusi izglītības iestāde vai citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmušas attiecīgas licences (Izglītības likuma 47.pants).

Reklāma
Reklāma

Gadījumos, kad izdevumi saistīti ar dažādu nometņu apmeklēšanu un dalību, iespēja šos izdevumus iekļaut gada ienākumu deklarācijas attaisnotajos izdevumos ir atkarīga no nometnes specifikas, tādēļ jāvērtē vai nometnes programma nodrošina saturisku, izglītojošu un attīstošu brīvā laika pavadīšanu nometnes dalībniekiem atbilstoši viņu vecumam.

Piemēram, izdevumi par dalību vasaras nometnē, kur persona peldas vai spēlē spēles, netiek uzskatīti kā interešu izglītība. Savukārt, ja nometnē bērns mācīsies zīmēt, peldēt, svešvalodu vai apgūt citas prasmes, tad papildus jāvērtē, kas šo nometni piedāvā – vai šī persona ir interešu izglītības pakalpojuma sniedzējs un vai ir piešķirta licence. Savukārt, ja interešu izglītību piedāvā mācību iestāde, tad būtu jāvērtē programmas saturs.