Meža īpašnieci Sanitu īgnu dara sēņotāju ordas: "Vai jebkurš drīkst bekot manā privātīpašumā?"

Valsts un pašvaldības mežos jebkurš drīkst sēņot un ogot, protams, ja tajā nav noteikts īpašs režīms, kā, piemēram, Moricsalas dabas rezervātā vai Ādažu militārajā poligonā. Skaidrojam, ko drīkst un nedrīkst privātmežos.

 

Meža īpašniekam ir tiesības svešiniekiem savā mežā aizliegt gan ieiet, gan iebraukt. Bet tas ir spēkā tikai tas gadījumos, ja cilvēki par to tiek redzami brīdināti ar uzrakstiem vai ceļazīmēm. (Foto: Māris Puķītis)

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Meža īpašniekam ir tiesības svešiniekiem savā mežā aizliegt gan ieiet, gan iebraukt. Bet tas ir spēkā tikai tas gadījumos, ja cilvēki par to tiek redzami brīdināti ar uzrakstiem vai ceļazīmēm. (Foto: Māris Puķītis)

Kā jārīkojas un kā var rīkoties, ja privātīpašumā svešas personas dodas sēnēs? Ir uzliktas privātīpašuma zīmes. Sēnes lasīt jau varētu, bet cilvēki ir dažādi un arī dažādi izturas pret cita īpašumu. Ir gadījumi, ka mežs tiek piemēslots ar atkritumiem, tiek meklēti metāllūžņi un raktas bedres, un netālu kāds sēņotājs bija pat ar izsmēķi aizdedzinājis kūlu. Vai man ir tiesības kādu dzīt ārā no sava privātīpašuma, un ja neklausa uzlikt soda naudu?” jautā meža īpašniece Sanita Beijere.
 

Zemkopības ministrijas Meža departamentā portālam Kasjauns.lv paskaidroja: „Jebkurai personai, uzturoties mežā, ir pienākums ievērot meža ugunsdrošības noteikumus, nebojāt meža augsni un meža infrastruktūru, nepiesārņot mežu ar atkritumiem, nepostīt putnu ligzdas un skudru pūžņus un citādi kaitēt meža augiem un dzīvniekiem, kā arī neieiet meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja noteiktajās teritorijās.
 
Savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un ārstniecības augus persona var iegūt pēc sava ieskata, ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav noteicis ierobežojumus.

Meža īpašnieks savukārt var ierobežot personu uzturēšanos un brīvu pārvietošanos savā mežā, taču šāds ierobežojums ir spēkā tikai tad, ja attiecīgā teritorija būs norobežota ar pārskatāmiem brīdinājuma uzrakstiem.

 

 
Strīdi, kas radušies starp meža īpašnieku un personu, kas privātīpašumā, piemēram, sēņo vai ogo, risināmi civiltiesiskā kārtībā. Meža īpašniekam nav juridisku tiesību uzlikt soda naudu, bet ir tiesības vērsties policijā savu tiesību aizskāruma gadījumā”.
 

Pie vairākiem privātmežiem ir izliktas ne tikai brīdinājuma uzraksti, bet arī ceļazīmes, kas aizliedz tajos ieiet vai iebraukt. Vai privātīpašniekam ir tiesības savos mežos izlikt ceļazīmes, skaidro Ceļu satiksmes drošības direkcija Ceļu drošības audita daļas priekšnieka vietnieks Alvis Puķītis:
 
„Likuma Par autoceļiem 5. panta (4) daļa nosaka, ka par komersantu un māju ceļu lietošanas aizliegumu, ierobežojumu vai to atcelšanu lemj autoceļa īpašnieks, saskaņojot ar attiecīgo vietējo pašvaldību.


 Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši valsts standartam. Uzskatām, ka situācija varētu būt atbilstīga, lai izmantotu Latvijas valsts standarta LVS 77-2 Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi 6.4.3. punktā doto pieļāvumu: „301. zīmi (Iebraukt aizliegts) atļauts uzstādīt kopā ar 849. papildzīmi, lai reglamentētu iebraukšanas kārtību koplietošanas satiksmei neparedzētās (piemēram, privātās) teritorijās”.

Reklāma
Reklāma

 

 

Avots: www.kasjauns.lv