Kā savu bērnu aizsūtīt uz "pareizo" pulciņu, lai varētu atgūt naudu no VID

Līdz ar jauno mācību gadu vecāki savas atvases sūta ne tikai skolā, bet arī pieraksta interešu pulciņos, sporta klubos, mūzikas vai mākslas skolās. Par samaksātajām nodarbībām, iesniedzot gada deklarācijas, var saņemt nodokļu atmaksu, bet – tikai tad, ja bērns ir apmeklējis licencētu izglītības programmu.

 

FOTO: Shutterstock.com

Attaisnoto izdevumu dokumentus par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam iesniedz tas no vecākiem, kurš ir apmaksājis šos izdevumus.

Kā pārliecināties, vai bērnu neesat aizsūtījuši pie kaktu skolotājiem un nākampavasar, iesniedzot gada deklarāciju, tik tiešām jums atmaksās nodokļu pārmaksu?
 

Skaidro Jana Veinberga, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte:

Pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par bērnu apmeklētām interešu izglītības programmām (pulciņiem) var atgūt divos gadījumos:

 * ja bērns apmeklējis Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes īstenotu interešu izglītības programmu vai

* interešu izglītības programmas īstenotājs (privātskolotājs vai organizācija) ir saņēmis pašvaldības licenci, lai programmu īstenotu.

Informāciju par pašvaldību licencētajām interešu izglītības programmām var iegūt pašvaldībā, kurā nodarbības tiek apmeklētas.


Jautājums par interešu izglītības programmas statusu un iespējām atgūt pārmaksāto nodokli vecākiem vispirms jāuzdod pašam pulciņu vai nodarbību īstenotājam, lūdzot uzrādīt pašvaldības izsniegto licenci vai sniegt informāciju par izglītības iestādes reģistrāciju.
 

Lasi arī: Šogad var atgūt naudu par bērnu interešu pulciņu apmaksu 2016. gadā. Noderīga informācija vecākiem


Ja pārliecinošu atbildi iegūt nav iespējams, reģistrēto izglītības iestāžu sarakstu un to īstenotās interešu izglītības programmas var apskatīt, ievadot Valsts izglītības informācijas sistēmas (viis.lv) publiskās daļas sadaļā Iestādes izglītības iestādes nosaukumu un izvēlnēs apskatot interešu izglītības programmas.

Informāciju par pašvaldību licencētajām interešu izglītības programmām var iegūt pašvaldībā, kurā nodarbības tiek apmeklētas.

Precīza instrukcija par datu meklēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā, pašvaldību licencēto interešu izglītības programmu saraksts publicēts arī Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē vid.gov.lv/lv/pasvaldibu-izsniegtas-licences-interesu-izglitibas-programmam.

Atbilstoši Izglītības likuma 47. pantā noteiktajam Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences. Toties, ja interešu izglītību (pulciņu) piedāvā kāda juridiska vai fiziska persona (tostarp privātskolotājs), kas nav reģistrēta kā izglītības iestāde, tai ir nepieciešama pašvaldības izsniegta licence, lai īstenotu interešu izglītības programmu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, kā arī gadījumā, ja interešu izglītības programmu īsteno izglītības iestāžu reģistrā nereģistrēta institūcija bez pašvaldības izsniegtas licences, vecāki ar šo informāciju var vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā (kontakti atrodami tīmekļa vietnē ikvd.gov.lv).

Reklāma
Reklāma

 

Iespēja atgūt naudu
Līdz pat 2020. gada 16. jūnijam vecāki Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt vai precizēt gada ienākuma deklarāciju, lai atgūtu nodokļus par pērn pārmaksātajiem nodokļiem (šogad to var izdarīt arī par 2014. un 2015. gadu).

Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā pašreiz bērnu vecākiem ir iespēja atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no summām (23% apmērā), kas samaksātas par bērnu interešu izglītību – piemēram, mūzikas, deju vai sporta nodarbībām 2016. gadā.

Tomēr iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam attaisnotajos izdevumos par izglītību (tostarp interešu izglītības apgūšanu) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu nevar pārsniegt 215 eiro.

Attaisnoto izdevumu dokumentus par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam iesniedz tas no vecākiem, kurš ir apmaksājis šos izdevumus. Lai atgūtu pārmaksātos nodokļus, gada ienākumu deklarācijai jāpievieno maksājumus apliecinoši dokumenti – čeki, kvītis, internetbankas izdrukas un tamlīdzīgi. Tā ka, ja vēlaties atgūt pārmaksātos nodokļus, rūpīgi sakārtojiet savu mājas grāmatvedību un neizmetiet vecus čekus un kvītis, jo tās var noderēt.

 

Avots: ":Likums un Taisniba"