Agresīvā Aizkraukles dārziņa audzinātāja no amata atstādināta, bet joprojām ir dārziņa darbinieks

Medijos jau izskanējis stāsts par notikumiem Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”, kur vecākiem radušās aizdomas par pedagogu emocionālo vardarbību pret bērniem - vecāki slepus veikuši nodarbību audioierakstu. 

FOTO: Shutterstock.com

Arī bērnudārzā pedagogs var pacelt balsi, bet ir jāvērtē, kāda ir balss intonācija, cik bieži to izmanto.

Iegūto informāciju ir izpētījusi Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un ir atzīst, ka notiekošais dārziņā nav pieļaujams. No darba pienākumu veikšanas tika atstādināti vairāki darbinieki, bet pret vienu no pirmsskolas iestādes pedagoģēm ir ierosināta administratīvā lieta.

Kā pastāstīja Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Krastiņa, šobrīd ir ierosināta administratīvā lieta pret vienu no darbiniecēm, kuras ieņemamo amatu inspekcijas pārstāve nosaukt nevēlējās. Šī darbiniece bērnus pašlaik nepieskata un darba pienākumus neveic, bet joprojām skaitās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieks. Lasi arī: 
Emocionālo vardarbību bērnudārzā Aizkrauklē atklāj ar slēptiem ierakstiem diktofonā
"Atdošu tevi svešam onkulim!" Emocionālā vardarbības dārziņā - kā to atpazīt un novērst 
 


Izskatot notikušo emocionālās vardarbības lietu Aizkraukles dārziņā, uz laiku no darba pienākumu pildīšanas bija atstādināti arī vairāki citi darbinieki. Šobrīd viņi ir atgriezušies pie darba pienākumu pildīšanas, jo pārkāpumi viņu darbā nav atklāti. Tā kā pret šiem darbiniekiem netika uzsākta administratīvā lietvedība, tad arī sodi netika piemēroti.  Vienai no darbiniecēm VBTI ir aicinājusi piemērot disciplinārsodu, bet lēmums jāizvērtē, kādu tieši sodu piemērot, ir bērnudārza vadītājas kompetencē.

Krastiņa arī skaidro, ka darbinieks, kas ir atstādināts uz laiku, kamēr notiek lietas izskatīšana, aiziet strādāt uz citu bērnudārzu nevar. Savukārt tad, kad lieta jau ir izbeigta, darbinieks, kas bijis atstādināts, var iet strādāt uz jebkuru citu iestādi. Toties izglītības iestāžu vadītājs var prasīt informāciju no sodu reģistra par darbinieka lietu un izvērtēt - pieņemt šo darbinieku darbā vai nepieņemt. 
 

Aizkraukles vecāku organizācijas “Vecāki Aizkrauklei” pārstāve Linda Galino novērojusi, ka pašlaik vecāku vidū par notikušo pirmsskolas izglītības iestādē domas dalās. Daļa pārliecināti, ka vardarbība pret bērniem nekādā ziņā nav attaisnojama, citi uzskata, ka situācija nav viennozīmīgi vērtējama un jāņem vērā konkrētie apstākļi. Linda Galino uzsver: "Mēs, Aizkraukles vecāku organizācija, uzskatām, ka vardarbība pret bērniem nav pieļaujama. Tajā pašā laikā jāuzsver, ja kādam no pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem tiks piemērots administratīvais sods, tas noteikti būs atskaites punkts, bet tas nebūs risinājums situācijai pēc būtības." Viņa skaidro, ka šobrīd būtu nepieciešams komplekss darbs ne tikai ar iesaistītajiem bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, bet ar visu dārziņa kolektīvu kopumā - kā visiem sadarboties turpmāk un kā organizēt labvēlīgu bērnudārza sadzīvi. Ir svarīgi, ka vecāki par šo darbu ir informēti, lai atgūtu drošības sajūtu un būtu pārliecināti, ka problēmu gadījumā viņus atbalstīs.
 

Reklāma
Reklāma

Lai palīdzētu Aizkraukles vecākiem un izglītības iestāžu personālam, biedrība “Vecāki Aizkrauklei” aprīļa beigās organizēs semināru - diskusiju par vecāku un izglītības iestāžu sadarbību. Tajā piedalīsies pārstāvji no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un “Centra Dardedze", kā arī Latvijas vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. 

 

Bērna mamma, kas vērsās augstākstāvošās instancēs, raidījumā "Ģimenes studija" norāda, ka viņas darbības mērķis nav "kādu iznīcināt", bet audzinātāju darba metodēm tomēr būtu jāmainās. "Pašlaik pie bērniem strādā jaunas, studējošas meitenes, ir pilnīgi cita attieksme. Tomēr jūtu, ka bērnam joprojām ir bailes un grūti uzticēties. Šis notikums bērniem par labu nav nācis, bērni ir kļuvuši trauksmaināki, nemierīgāki, viņu telpa ir kļuvusi par caurstaigājamo telpu, kuru uzrauga metodiķis un pārējais personāls. Īpaši grūti šo noskaņu izturēt, dzīvojot mazpilsētā. Var izjust spiedienu uz tiem vecākiem, kas rakstīja iesniegumu par audzinātājas uzvedību." 

Audzinātājas ir ilgstoši strādājušas pārslodzes režīmā un viņas pašas vairs nejuta, ka šīs metodes īsti vairs nestrādā ar tik maziem bērniem. 

Gan vecākiem, gan arī personālam nav skaidrs, kas īsti ir emocionālā vardarbība. "Robeža nav vienkārša, bet to, kas ir emocionālā vardarbība, ir definēts  “Bērnu tiesību aizsardzības likumā”. Svarīgi ir arī izvērtēt, kā katra konkrētā rīcība ietekmē bērna sajūtas," norāda "Dardedze" pārstāve Laila Balode. "Jautājums, vai balss pacelšana ir emocionāla vardarbība? Ir jāskatās situācija. Arī bērnudārzā pedagogs var pacelt balsi, bet ir jāvērtē, kāda ir balss intonācija, cik bieži to izmanto. Kopumā katra situācijas ir jāvērtē ļoti individuāli."  


Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Sarmītes Kruglovas komentārs par to, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies: "Audzinātājas ir ilgstoši strādājušas pārslodzes režīmā un viņas pašas vairs nejuta, ka šīs metodes īsti vairs nestrādā ar tik maziem bērniem. Ja agrāk audzinātājiem bija 30 darba stundas nedēļā, tad tagad 36 kontaktstundas plus 4 stundas sagatavošanās darba. Tas noved pie pārslodzes un veselības problēmām pašiem pedagogiem." 

Pašlaik šajā dārziņā tik veidota atbalsta komanda, darbosies psihologs, skaidro Aizkraukles izglītības pārvaldes vadītāja Astra Siliņa. "Lielos dārziņos nepieciešams gan psihologs, gan speciālais pedagogs, gan sociālais darbinieks un arī logopēds. Šim personālam būtu jāsniedz atbalsts arī bērnu vecākiem," uzskata speciāliste.