Rīgas bāriņtiesa divos mēnešos no ģimenēm šķīrusi 21 bērnu. Kādi ir izplatītākie iemesli?

Rīgas bāriņtiesa martā un aprīlī vienpersoniski pieņēmusi lēmumu par bērna tiesību aizgādības pārtraukšanu vecākiem 18 gadījumos, šķirot no ģimenēm 21 bērnu. 

Alkohols un vardarbība pret bērnu ir tipiskākie iemesli, kāpēc tiem no ģimenēm izņemti bērni

FOTO: Shutterstock.com

Alkohols un vardarbība pret bērnu ir tipiskākie iemesli, kāpēc tiem no ģimenēm izņemti bērni

Kopumā martā Rīgas bāriņtiesa, pamatojoties gan uz Rīgas pašvaldības policijas, gan citu institūciju sniegto informāciju, vienpersoniski pieņēmusi lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem 12 gadījumos, šķirot no ģimenēm 15 bērnus. Šajā pašā laikā pagājušajā gadā tika pieņemti 10 lēmumi un šķirti 12 bērni. Arī aprīļa mēnesis sācies tikpat nemierīgi, jo pagājušā gada aprīlī kopumā tika pieņemti septiņi, bet šogad pirmajā aprīļa nedēļā jau seši lēmumi.


Gandrīz visos gadījumos vecāki ir bijuši smagā alkohola reibuma stāvoklī un nav spējuši parūpēties par saviem bērniem. Piemēram, lēmums par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu pieņemts par sievieti, kura sastapta veikalā alkohola reibumā ar mazu bērnu, un kādu māti, kura pēc izglītības iestāžu darbinieku lūguma atteikusies iet pakaļ bērnam uz skolu jo atradusies mājās alkohola reibumā, turklāt ar citu mazu bērnu.


Bāriņtiesa norāda, ka vairākos gadījumos papildus alkohola lietošanas problēmām tika konstatēta arī vardarbīga uzvedība pret dzīvesbiedru bērnu klātbūtnē vai pret pašiem bērniem. Vienā gadījumā vecāku un pusaudža konfliktējošo attiecību dēļ pusaudzis izteicis vēlmi uzturēties aprūpes iestādē, jo vecāki mājās ir emocionāli vardarbīgi, un pusaudzis baidās no tēva, kurš varētu kļūt arī fiziski vardarbīgs. Bāriņtiesa uzsver, ka vardarbība ģimenē - ne fiziska, ne emocionāla, ne seksuāla nav pieļaujama.

Vienpersoniskiem lēmumiem ir pagaidu raksturs, un to mērķis ir novērst būtisku apdraudējumu bērna veselībai un dzīvībai, kas ir konstatēts tieši uz to brīdi. Kamēr ir spēkā vienpersoniskais lēmums, tikmēr bērns atrodas krīzes centrā vai pie radiniekiem, kuri ir spējīgi parūpēties par bērnu. Vienpersonisko lēmumu bāriņtiesa pārskata pēc 15 dienām, kad trīs bāriņtiesas locekļi koleģiāli lemj par pārtraukto aizgādības tiesību iespējamo atjaunošanu vecākiem. Pa šo laiku bāriņtiesa pieprasa informāciju no citām institūcijām, veic pārrunas ar vecākiem, apseko dzīvesvietu, izvērtē, vai vecāki ir vērsti sadarboties ar sociālo dienestu savu problēmu risināšanā. Ja bāriņtiesa neatjauno vecākiem aizgādības tiesības, tad bērns nonāk pie aizbildņa, audžuģimenē vai aprūpes iestādē, bet vecākiem ir jādara viss, lai novērstu bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemeslus. To, cik ātri tas notiks, ir atkarīgs no pašiem vecākiem, problēmu apzināšanās un vēlmes tās risināt.

 

Avots: Riga.lv
 

Reklāma
Reklāma