Pabalsta saņemšanas kārtība jaundzimušajiem rīdziniekiem 2017. gadā

Rīgas Dome sagatavojusi apkopojumu, kas pienākas jaunajiem rīdziniekiem no valdības un pašvaldības bērna piedzimšanas gadījumā un kā pēc iespējas ērtāk saņemt pabalstus.

FOTO: Shutterstock.com

Pašvaldības vienreizējais pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Pašvaldība izmaksā vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.  

Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kuriem ir piešķirts personas kods un kuriem deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 150 eiro par katru jaundzimušo bērnu, un to var saņemt tikai viens no vecākiem.

Lai pieteiktos pabalsta saņemšanai Rīgas dzimtsarakstu nodaļās, jāuzrāda:  

  • personu apliecinošs dokuments,
  • ārstniecības iestādes izziņa, kas apliecina bērna dzimšanas faktu,
  • un jālūdz piešķirt pabalstu, aizpildot pieteikuma veidlapu.
     

Ja bērns ir piedzimis citā Latvijas pilsētā vai ārpus Latvijas, vecākiem ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas iela 19/23, pirmajā stāvā 110.kabinetā), uzrādot:  

  • personu apliecinošu dokumentu,
  • bērna dzimšanas apliecību,
  • ārpus Latvijas dzimušiem bērniem – dokumentu, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, un tam jāpievieno likumā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā.


​Pabalstus ir iespējams nokārtot visās Rīgas dzimtsarakstu nodaļās un Rīgas dzemdību namā, reģistrējot jaundzimušo. Vēršoties dzimtsarakstu nodaļās noformēt pabalstu, jānorāda bankas konta numurs, uz kuru vēlāk pārskaita naudu.

Normatīvais dokuments, kas reglamentē šāda veida pabalsta piešķiršanu - Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi Nr. 147 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

Reklāma
ReklāmaRīgas dzimtsarakstu nodaļas
Rīgas domes dzimtsarakstu nodaļas dzimšanas reģistrācijas sektors (Dzemdību nams): Miera ielā 45, tālr. 67181553;
Ziemeļu izpilddirekcija: Zemgaļu ielā 1, tālr. 67181310, un Rūpniecības ielā 21, tālr. 67026668;
Austrumu izpilddirekcija: Aglonas ielā 4b, tālr. 67260530;
Pārdaugavas izpilddirekcija: Dzirciema ielā 26, tālr. 671811324.

 

Lasi arī:
Alimenti 2017. gadā: Pieaug minimālais apmērs un jauna uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība
Šogad var atgūt naudu par bērnu interešu pulciņu apmaksu 2016. gadā. Noderīga informācija vecākiem

Pabalsti par bērnu sociāli apdrošinātai personai
Pabalsti par bērnu sociāli neapdrošinātai personai, kas nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais