Izmaiņas jaundzimušo dzīvesvietas deklarēšanā

Ar 1. jūliju spēkā stāsies grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Tie attiecas uz jaundzimušajiem un personām, kuras iesniegušas iesniegumus uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanai vai tiesiskā statusa noteikšanai.

FOTO: Shutterstock.com

Nedeklarējot jaundzimušo konkrētā dzīvesvietā, vecākiem nebija iespēju saņemt pašvaldības pakalpojumus. Kārība nu ir mainīta.

Iepriekš bērna vecākiem pēc mazuļa dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļā bija jādodas arī pie pašvaldības darbinieka, kurš deklarē dzīvesvietu, vai arī bērna dzīvesvieta jādeklarē elektroniski portālā latvija.lv. Nereti veidojās situācijas, ka vecāki nedeklarēja bērna dzīvesvietu, jo uzskatīja, ka, reģistrējot bērna dzimšanu un parakstot dzimšanas reģistra ierakstu, kur ir norādīta bērna adrese, tie ir deklarējuši mazuļa dzīvesvietu. Attiecīgi, ja bērnam nebija deklarētās dzīvesvietas, bija liegta iespēja izmantot pašvaldības piedāvātos pakalpojumus.

Ar 1. jūliju adrese, kas norādīta dzimšanas reģistra ierakstā, reģistrējot bērna dzimšanu, uzskatāma par deklarēto dzīvesvietu, ja vienlaikus ar dzimšanas reģistrācijas faktu ir noteikts bērna tiesiskais statuss. Ar šādu normu papildināts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 8. pants.

Adrese, kas līdz 2016. gada 30. jūnijam norādīta Iedzīvotāju reģistrā, reģistrējot bērna dzimšanu vai izsniedzot personai uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai nosakot tiesisko statusu, no 2016. gada 1. jūlija uzskatāma par personas deklarēto adresi, un PMLP nekavējoties aktualizēs attiecīgās ziņas Iedzīvotāju reģistrā, ja minētās personas statuss Iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs un tā nav deklarējusi citu adresi.

 

 

Reklāma
Reklāma

  •  
  •  
  •