Par AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” pieredzi ģimenēm draudzīgas darba vides veidošanā

"AS „Rīgas starptautiskā autoosta” vērtīgākais resurss ir tās personāls. Mūsu darbinieki ir motivēti un gūst gandarījumu.

Par AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” pieredzi  ģimenēm draudzīgas darba vides veidošanā

FOTO: Shutterstock.com

"AS „Rīgas starptautiskā autoosta” vērtīgākais resurss ir tās personāls. Mūsu darbinieki ir motivēti un gūst gandarījumu, strādājot akciju sabiedrībā," par uzņēmuma pieredzi stāsta valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule.

Lai veidotu un uzturētu labu mikroklimatu uzņēmumā, radītu ģimenēm draudzīgu vidi, sekmētu savu darbinieku lojalitāti un motivētu darbiniekus strādāt uzņēmumā, saskaņotas darba devēja un darbinieku intereses – noslēgts darba koplīgums starp AS “Rīgas starptautiskā autoosta” vadību un kolektīvu, kas paredz papildus Darba likumdošanā noteiktajam vēl vairākas sociālās garantijas autoostas darbiniekiem.

Tā, piemēram, Darba koplīgumā ir noteikts, ka darba devējs piešķir, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu, apmaksātu brīvdienu vecākiem bērna pirmajā skolas dienā (līdz bērna 10 gadu vecumam); Darba devējs izmaksā pabalstu darbinieku ģimenēm bērna piedzimšanas gadījumā par katru jaundzimušo. Šo pabalstu ir tiesības saņemt divu gadu laikā pēc bērna piedzimšanas, ja ar darbinieku nav pārtrauktas darba tiesiskās attiecības.

Autoosta

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ir spēcīga uzņēmuma kultūra, iekšējās vērtības, normas, uzvedības likumi un izveidojušās kopīgas uzņēmuma tradīcijas – kopīga Ziemassvētku, Līgo, Lieldienu svinēšana, piedalīšanās Latvijas pasažieru autopārvadātāju asociācijas rīkotajās vasaras veselības spartakiādēs, kur piedalās darbinieku ģimenes ar bērniem. Šie pasākumi vieno darbiniekus, veicina darbinieku ģimeņu laimi.

Reklāma
Reklāma

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” izveidojusies cieša un ilgstoša sadarbība ar Latvijas bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas Jāņa Anmaņa jauno talantu attīstības fondu (LMFA) Valdes priekšsēdētāja Jāņa Anmaņa vadībā. Kopš 2004.gada autoostas uzgaidāmajā zālē (Prāgas ielā 1, Rīgā) tiek rīkotas bērnu zīmējumu izstādes. Pasākumos tiek aicināti piedalīties AS „Rīgas starptautiskā autoosta” darbinieku, sadarbības partneru bērni, Latvijas novadu mākslas skolu audzēkņi un Latvijas bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas skolēni. Sākot ar 2008.gadu, ņemot vērā pasažieru lielo ieinteresētību, ir izveidota pastāvīga „Bērnu zīmējumu galerija”, periodiski mainot ekspozīciju.

Autoosta

Autoosta ik gadu atbalsta SIA “Ziņas TV” bērnu drošības projektu „Lai dzīvo bērni!” – filmu par bērnu traumatismu Latvijā, sedzot filmas pārraidīšanas tehniskās izmaksas. Projektā paredzēts veidot izglītojošus raidījumus bērniem un bērnu mācību filmas par bērnu drošības jautājumiem, kā izsargāties no nelaimes gadījumiem, kas saistīts ar ceļu un transporta negadījumiem un bērnu pareizu rīcību transportlīdzekļu tuvumā.

Pēc izglītības iestāžu lūguma, autoosta rīko ekskursijas skolēniem, kurās iepazīstina interesentus ar AS „Rīgas starptautiskā autoosta”, tās vēsturi, uzdevumiem, funkcijām, interesantiem faktiem par uzņēmumu un tās attīstības perspektīvām.