Ģimenes valsts pabalsta apmēru pārrēķiniem iesniegumi nebūs jāraksta

Labklājības ministrija informē, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2015.gada 1.janvāra pārrēķinās ģimenes valsts pabalsta apmēru un izmaksās pabalstu bez papildus pabalsta saņēmēja iesnieguma.

Iztiksim bez birokrātijas!

FOTO: Shutterstock.com

Iztiksim bez birokrātijas!


VSAA informācijas sistēmas datubāzē ir uzkrāta informācija par visiem pieprasītāja bērniem, par kuriem ir bijis piešķirts pabalsts, tajā skaitā arī par bērniem, par kuriem ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta.

Tomēr atsevišķos gadījumos informācija par visiem pieprasītāja bērniem var neparādīties VSAA informācijas sistēmā. Piemēram, gadījumā, ja ģimenes valsts pabalsts par kādu no pieprasītāja bērniem nebija pieprasīts vai Iedzīvotāja reģistrā nav informācijas par šo bērnu (bērns piedzimis ārvalstī un nav reģistrēts Latvijā).  

Šādos gadījumos, ja, saņemot ģimenes valsts pabalstu par janvāri, pabalsta saņēmējs konstatē, ka pabalsta apmērs nav noteikts atbilstoši faktiskajam bērnu skaitam ģimenē - lūdzam vērsties ikvienā no VSAA nodaļām, lai precizētu informāciju par pieprasītāja bērnu skaitu un iegūtu informāciju par pabalsta apmēru.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), piešķirot ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus, izņemot:
 

  • bērnu, par kuru mātei un tēvam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
  • aizbildnībā esošu bērnu, par kuru pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki;
  • pilngadību sasniegušu bērnu, par kuru ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.
Reklāma
Reklāma

Piešķirot pabalstu par nākamo bērnu ģimenē, kopējā bērnu skaitā tiek ieskaitīti visi pabalsta pieprasītāja bērni, arī tie, par kuriem pabalstu vairs nesaņem, jo bērns ir sasniedzis 19 gadu vecumu vai atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju.

Atgādinām, no 2015.gada 1.janvāra pabalsta apmērs tiek noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē: par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu 22,76 eiro (2 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu), par trešo un katru nākamo bērnu 34,14 eiro (3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu).

Lasi vēl: "Izmaiņas ģimenes pabalstos, kas stājas spēkā 1. janvārī"