Izmaiņas ģimenes pabalstos, kas stājas spēkā 1. janvārī

Šī gada nogalē valdība pieņēmusi vairākas būtiskas izmaiņas, kas kaut nedaudz uzlabos ģimeņu materiālo situāciju. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir sagatavojusi apkopojumu par būtiskākajām izmaiņām.

Izmaiņas pabalstos palielinās naudas daudzumu ģimeņu maciņos.

FOTO: Shutterstock.com

Izmaiņas pabalstos palielinās naudas daudzumu ģimeņu maciņos.

 

Ģimenes valsts pabalsta apmērs noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē
No 2015.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs tiek palielināts atkarībā no bērnu skaita ģimenē.  Par pirmo bērnu – 11,38 eiro mēnesī (pabalsta apmērs nemainās), par otro bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (2 reizes lielāks), par trešo bērnu un nākamajiem bērniem – 34,14 eiro jeb 3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē. Piešķirtos pabalstus jaunajā apmērā VSAA pārrēķinās un izmaksās bez pabalsta saņēmēja iesnieguma.
 

Atcelti pabalstu apmēra ierobežojumi
No 2015.gada 1.janvāra vairs netiks noteikti izmaksājamo pabalstu apmēru ierobežojumi slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku un bezdarbnieka pabalstiem.
Pabalsta saņēmējiem, kuriem līdz 2014.gada 31.decembrim piešķirtais pabalsts tika izmaksāts ierobežotā apmērā, par pabalsta izmaksas periodu, kas turpināsies no 2015.gada 1.janvāra – pabalsts tiks izmaksāts bez ierobežojuma, tas ir, piešķirtajā apmērā. Aprēķinās pabalsta apjomu var, izmantojot šo kalkulatoru.

Bezdarbnieku un vecāku pabalsti janvārī vēl tiks izmaksāti ierobežotā apmērā, jo šos pabalstus izmaksā par iepriekšējo mēnesi, tātad, janvārī par decembri. Savukārt no februāra šie pabalsti tiks izmaksāti bez ierobežojuma.

Turklāt no 1. oktobra izmaiņas vecāku pabalsta piešķiršanas kārtībā; pabalstu varēs saņemt arī strādājošie vecāki. Vairāk lasi šajā rakstā No 1. oktobra izmaiņas vecāku pabalsta piešķiršanas kārtībā; pabalstu varēs saņemt arī strādājošie vecāki.
 

Paaugstināts apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram mirušā apgādnieka bērnam
Ja sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimības dēļ ir iestājusies apdrošinātās personas nāve, tad atlīdzības apmērs katram mirušā apgādnieka bērnam nedrīkst būt mazāks par 65 procentiem no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, tas ir, 41,62 eiro (iepriekš bija noteikts – ne mazāk kā 50% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, tas ir, 32,02 eiro).  Ja atlīdzība minimālajā apmērā piešķirta līdz 2014.gada 31.decembrim un tās izmaksa turpinās pēc 2015.gada 1.janvāra, tad tā tiks pārrēķināta un jaunajā minimālajā apmērā izmaksāta janvārī. Iesniegums pārrēķinam nav nepieciešams.
 

Reklāma
Reklāma

 

Noteikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālais un maksimālais apmērs 2015.gadam
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 2015.gadā būs 48 600 eiro. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir gada ienākumu summa, no kuras ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. No ienākumiem, kas pārsniedz kalendārajam gadam noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, obligātās iemaksas nav jāveic.  Iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajam un brīvprātīgi apdrošinātai personai (izņemot mikrouzņēmumu darbiniekus) 2015.gadā tiek noteikts 4320 eiro gadā jeb 360 eiro mēnesī. 


Paaugstināts valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm.
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. Līdz 2015.gada 31.martam piešķirtos valsts sociālos pabalstus ČAES dalībniekiem un mirušo ČAES dalībnieku ģimeņu locekļiem VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz 2015.gada 30.aprīlim kopā ar aprīļa pabalstu.