Šogad būtiski mazinājies no fiziskas un seksuālas vardarbības cietušo bērnu skaits

Šogad būtiski mazinājies no fiziskas un seksuālas vardarbības cietušo bērnu skaits, taču pirmajā pusgadā nepilngadīgie biežāk kļuvuši par zagļu un laupītāju upuriem. Nepilngadīgo noziedzības tendences saglabājušās aptuveni iepriekšējā gada līmenī, portālu mammamuntetiem.lv informēja Valsts policijā.

FOTO: Agnis Šmits

Seksuāla vardarbība šogad īstenota pret 31 bērnu, bet neviens nepilngadīgais šogad nav ticis iesaistīts pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā.

 

 

Pirmajā pusgadā noziegumos cietuši 184 bērni, visbiežāk - no mantiskiem nodarījumiem

2013.gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, nedaudz samazinājies noziedzīgos nodarījumos cietušo nepilngadīgo personu skaits. Šogad būtiski mazinājies no fiziskas un seksuālas vardarbības cietušo bērnu skaits, taču pirmajā pusgadā nepilngadīgie biežāk kļuvuši par zagļu un laupītāju upuriem. Nepilngadīgo noziedzības tendences saglabājušās aptuveni iepriekšējā gada līmenī. 

 

Kā liecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkopotā informācija, šī gada pirmajā pusgadā no noziedzīgiem nodarījumiem valstī kopumā cietuši 184 bērni, kas ir par 19 mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tiesa, jāņem arī vērā, ka valstī samazinās kopējais nepilngadīgo personu skaits. 

 

Visbiežāk, gandrīz pusē no visiem gadījumiem, bērni kļuvuši par zādzības vai laupīšanas upuriem, bet 40% gadījumu cietuši no vardarbības, cietsirdīgas izturēšanās vai dzimumnoziegumiem. 

 

Mazāk fiziski ietekmēto bērnu

Policija kā pozitīvu faktoru norāda to, ka šā gada sešos mēnešos būtisks kritums novērojams tādos pret bērniem pastrādātos noziegumos, kā tīšu miesas bojājumu nodarīšana -  no 39 pērn uz 17 šogad - un seksuāla vardarbība - no 42 pērn uz 31 šogad. Neviena nepilngadīga vai mazgadīga persona attiecīgajā periodā nav arī tikusi iesaistīta un izmantota pornogrāfisku vai erotisku materiālu izgatavošanā (ražošanā). 

 

Lielāko daļu noziedzīgu nodarījumu, kuros bērni cietuši no fiziskas vardarbības vai kuri vērsti pret tikumību un dzimumneaizskaramību, pastrādājuši bērnu radinieki vai paziņas, bet pavešanu netiklībā pārsvarā veikušas nepazīstamas personas. 

 

Reklāma
Reklāma

Divreiz vairāk aplaupīto un apzagto bērnu

Diemžēl negatīva tendence pirmajā pusgadā konstatējama mantiskajos noziegumos pret bērniem. Ja pērnā gada pirmajos sešos mēnešos nepilngadīgas personas par zādzības, laupīšanas vai krāpšanas upuriem kļuvuši 47 gadījumos, tad šogad tas noticis divreiz biežāk - 85 gadījumos. 

Katrus četrus no pieciem mantiskajiem noziegumiem pret bērniem pastrādājušas nepazīstamas personas, un visbiežāk bērni par zagļu un laupītāju upuriem kļuvuši uz ielas - 35% gadījumu. Jāsecina, ka diemžēl uzņēmumu un iestāžu, tostarp skolu, telpas nav pietiekami droša vide bērniem, jo vairāk nekā piektdaļa mantisko noziegumu pret bērniem pastrādāta tieši uzņēmumu un iestāžu iekštelpās. 

 

Visvairāk cietušo pusaudžu vidū

Pirmajā pusgadā visbiežāk noziegumos cietušas nepilngadīga personas vecumā no 14 līdz 17 gadiem - vairāk nekā pusē no kopējā pret bērniem pastrādāto noziegumu skaita. Bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem cietuši 39% noziegumu, savukārt pavisam mazi bērni, vecumā līdz sešiem gadiem, par cietušajiem bijuši 9% gadījumu.  

 

Savukārt, apkopojot datus par nepilngadīgo pastrādātajiem noziegumiem, var secināt, ka kopējās pirmā pusgada tendences saglabājušās aptuveni iepriekšējā gada līmenī. Ja pērnā gada pirmajos sešos mēnešos nepilngadīgie pastrādājuši 479 jeb 1,7% no kopējā noziegumu skaita valstī, tad šogad tie bijuši 1,3% jeb 324 noziegumi. 

 

No nepilngadīgo pastrādātajiem noziegumiem 84% bijuši mantiskie noziegumi – visbiežāk zādzības. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, nepilngadīgo pastrādāto zādzību, laupīšanu vai piesavināšanās gadījumu skaits samazinājies par nepilniem 16%. 

 

Pirmā pusgada laikā tiesa par Krimināllikumā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem 111 gadījumos piemērojusi audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Desmit nepilngadīgajiem piemērota ievietošana sociālās korekcijas iestādē.