Precizējoša informācija par valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem Rīgas bērndārznieka vecuma bērniem

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu valsts atbalstu varēs saņemt vecāki pie nosacījuma, ja bērns ir pieteikts rindā uz pašvaldības pirmsskolu un viņam vieta nav piedāvāta. Ja ģimene vēlas saņemt valsts atbalstu, bērns rindā jāpiesaka no jauna, turklāt pieteikumā kā vēlamo pirmsskolas izglītības programmas apguves uzsākšanas laiku norādot pieteikuma iesniegšanas datumu.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Fakts, ka bērns ir reģistrēts rindā uz pašvaldības pirmsskolu, ir obligāts nosacījums valsts atbalsta saņemšanai. Foto iesūtīja portāla lietotāja Dana Dika.

 

Noteikumu projekts arī paredz, ka valsts atbalsts tiek maksāts līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai (bērns sasniedzis 5 gadu vecumu). Saskaņā ar Izglītības likuma 4.pantu bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei obligāta ir no piecu gadu vecuma.

 

Ievērojot minēto, tad, kad bērnam paliek pieci gadi, valsts atbalsta izmaksa tiek pārtraukta, bet pašvaldības līdzfinansējuma daļu (93 latus, ja bērns apmeklē privāto bērnudārzu) Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās maksāt līdz brīdim, kad bērns uzsāk pamatizglītības apguvi vai tiek uzņemts Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolā, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pirmsskolu nodaļa.

 

Reklāma
Reklāma

Fakts, ka bērns ir reģistrēts rindā uz pašvaldības pirmsskolu, ir obligāts nosacījums valsts atbalsta saņemšanai. Pie tam pieteikumā vēlamajam pirmsskolas izglītības programmas apguves uzsākšanas datumam ir jābūt jau pienākušam vai pagājušam. Jāatzīmē, ka valsts atbalsts tiks maksāts tikai tik ilgi, kamēr bērns ir rindā un nevienā no izvēlētajām pirmsskolām nav saņēmis uzaicinājumu uz pašvaldības pirmsskolu vai līdz brīdim, kad bērnam paliek 5 gadi.

 

Bērnu uzņemšana pirmsskolās notiek rindas kārtībā, tādēļ visi obligātās izglītības vecuma bērni, kas vēlējās mainīt privāto izglītības iestādi uz pašvaldības pirmsskolu, savlaicīgi piesakoties rindā (vismaz maijā, jūnijā), vietas uz šī gada septembri saņēma, jo obligātās izglītības vecuma bērni (piecgadīgie un sešgadīgie bērni) pirmsskolās tiek uzņemti prioritārā secībā. Septembrī ja tiks konstatēs, ka rindā vēl palikuši obligātās izglītības vecuma bērni, departaments ģimenei piedāvās vietu pašvaldības pirmsskolā, kurā vēl būs brīvas vietas.