Aicina saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei!

Rīgas domes Labklājības departaments gatavojoties jaunajam mācību gadam aicina rīdziniekus saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei, saskaņā ar Rīgas domes  saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Tiesības saņemt pabalstu:
ģimenēm, kurām  deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir:
* ispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu,
* sociālās korekcijas klašu audzēkņiem piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsta apmērs:
25 Ls katram skolniekam ģimenē.

Lai saņemtu pabalstu:
Bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un:
   * uzrāda personu apliecinošu dokumentu,
   * iesniedz rakstisku iesniegumu,
   * aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Neskaidrību gadījumos zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis 67105048.

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Reklāma
Reklāma