Līdz 31. augustam daudzbērnu ģimenes var pieteikties atvieglojumiem maksai par elektrību

"Ņemot vērā, ka joprojām daudziem mūsu klientiem nav skaidrs, uz ko un kā precīzi tiks attiecinātas sociālā atbalsta programmas, piešķirot dāvinājuma kartes un palielinot STARTA tarifa kvotu, šajā rakstā mēģināšu vēlreiz rūpīgi izskaidrot, kā Latvenergo atbalstīs sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus," tā AS Latvenergo Mārketinga un klientu apkalpošanas direktore Solvita Linde.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Šobrīd sāksies divas šādas programmas — Atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm un Atbalsts trūcīgajām ģimenēm ar bērniem.

No 1.aprīļa spēkā stājušies jaunie elektroenerģijas tarifi, kas paredz būtisku elektroenerģijas izmaksu pieaugumu mājsaimniecībām. Lai mazinātu tarifu pieauguma ietekmi, tarifi mājsaimniecībām tiks diferencēti pēc elektroenerģijas patēriņa, pirmajām 1200 kWh piemērojot starta tarifu cenu, kura līdzvērtīga iepriekšējiem tarifiem.

Taču lai mazinātu tarifu izmaiņu ekonomisko ietekmi sociāli mazāk aizsargātām grupām, plānojam īstenot vairākas sociālā atbalsta aktivitātes, orientējoties uz tiem klientu segmentiem, kuru elektroenerģijas patēriņš var būt relatīvi liels pret mājsaimniecības ienākumu līmeni. Par sociālā atbalsta mērķa grupām tādēļ tiek izvēlētas daudzbērnu ģimenes, kā arī trūcīgās ģimenes ar bērniem.

Atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm
Atbalsta veids: Daudzbērnu ģimenēm tiks piešķirtas papildu 2400 kWh, par kurām varēs norēķināties par STARTA tarifu (T1 – 0.0825Ls/kWh). Tātad kopumā šīs ģimenes par 3600 kWh patēriņu gada laikā varēs norēķināties par STARTA tarifu, kas atbilst iepriekšējam tarifam.
Papildu 2400 STARTA kWh varēs tikt piemērotas ne tikai T1, bet arī citiem mājsaimniecību tarifiem — T2 un T3.
Atbalstu varēs saņemt: Daudzbērnu ģimenes, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:
- Daudzbērnu ģimenes apgādībā ir 3 vai vairāk bērnu vai aizbilstamo līdz 18 gadu vecumam;
- Daudzbērnu ģimenes pārstāvim, kas piesakās atbalsta saņemšanai, jābūt noslēgtam elektroenerģijas piegādes līgumam ar AS Latvenergo.
Kā pieteikties atbalstam: Pieteikties visērtāk varēs, aizpildot elektronisku pieteikumu AS Latvenergo mājaslapā (autorizējoties caur internetbanku) vai klātienē — mūsu klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments).
Atbalstam varēs pieteikties no 2011. gada maija līdz 2011. gada 31. augustam.
Dažas svarīgas piebildes: Papildu 2400 STARTA kWh tiks piešķirtas vienam daudzbērnu ģimenes pārstāvim par visu ģimenes patēriņu. Uz kompensācijas dāvinājumu nevar pieteikties abi vecāki. Ja kompensācijas dāvinājums ir piešķirts vienam no vecākiem, otram tas tiek atteikts.

Reklāma
Reklāma


Pēc pieteikuma saņemšanas, 7 darba dienu laikā mēs veiksim personas datu salīdzināšanu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju par reģistrētajiem bērniem, un nosūtīsim apstiprinājumu par kompensācijas piešķiršanu.
Gadījumā, ja kaut kādu iemeslu dēļ atbalstu nevarēsim piešķirt, sazināsimies telefoniski. Šādas situācijas var būt piemēram gadījumos, kad dati par daudzbērnu ģimeni var nebūt atrodami iedzīvotāju reģistrā (piem. vecāki ir šķīrušies, bet pēc tam apprecējušies otrreiz, un katram ir savi bērni, bet visi dzīvo kopā). Šādās situācijās daudzbērnu ģimenes vecākiem labāk pieteikties atbalstam klātienē — mūsu klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina bērnus katram vecākam, un laulības apliecību.

Gadījumos, kad elektroenerģijas piegādes līgums nav slēgts ne ar vienu no daudzbērnu ģimenes vecākiem, aicinām izmantot šo brīdi kā iespēju sakārtot līgumattiecības un pārslēgt līgumu uz faktiskā elektroenerģijas lietotāja vārda. No maija to ērti un vienkārši varēs izdarīt arī elektroniski — mūsu klientu portālā e-latvenergo.lv. Prasību par nepieciešamajām līgumattiecībām nosaka tas, ka iegūtais atbalsts atbilstoši Latvijas likumdošanai tiek uzskatīts par gūtu labumu, no kura tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Lai klientiem nebūt jāraizējas par nodokļa nomaksu, to nosegsim mēs, taču lai atbalsts tiktu noformēts korekti, tā faktiskajam saņēmējam jābūt arī elektroenerģijas lietotājam.

Atbalsts trūcīgajām ģimenēm ar bērniem
Paralēli atbalstam daudzbērnu ģimenēm, turpinām sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību jau 2009. gadā uzsākto sociālā atbalsta programmu trūcīgajām mājsaimniecībām. Līdz nesenam laikam atbalstu izmantojušas jau vairāk 60 tūkst. trūcīgās mājsaimniecības.
Atbalsta veids: Trūcīgas ģimenes var saņemt 500 kWh dāvanu karti norēķiniem par elektrību.
Dāvanu kartes 500 kWh netiek uzskaitītas no STARTA kWh un tās nesamazina STARTA 1200 kWh apjomu.
Atbalstu var saņemt: Ģimenes, kam piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss.
Mums ir divas labas ziņas potenciālajiem atbalsta saņēmējiem –
- No jūnija trūcīgās ģimenes ar bērniem, kuras kampaņas ietvaros jau būs saņēmušas dāvanu kartes līdz 2011. gada 31. martam, varēs saņemt dāvanu karti atkārtoti.
- No jūnija kampaņas noteikumos būs ieviestas vēl papildu izmaiņas — dāvanu karti varēs saņemt arī tās trūcīgās mājsaimniecības, kurām elektroenerģijas piegādes līgums nav slēgts tieši ar kartes saņēmēju, ja vien piegādes līgums slēgts ar privātpersonu (norēķini notiek pēc T1, T2 vai T3 tarifiem) un  trūcīgā mājsaimniecība elektroenerģiju lieto šī līguma objektā.
Kā pieteikties atbalstam: Dāvanu kartes var saņemt pašvaldību sociālajos dienestos.
Kampaņai patlaban nav noteikti nekādi laika ierobežojumi.
Ja daudzbērnu ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, tā varēs saņemt abus atbalsta veidus — kā 500 kWh dāvanu karti, tā papildu 2400 STARTA kWh.
Aicinām daudzbērnu un trūcīgās ģimenes ar bērniem izmantot iespējas saņemt piedāvātos atbalsta veidus!

Papildus informāciju var saņemt klientu apkalpošanas centros.