Šogad turpināsies vecāku pabalstu apcirpšana

Pēc pērn pieņemtajiem valdības lēmumiem šogad jau stājušās vai vēl stāsies spēkā vairākas izmaiņas, kas attiecas uz topošajiem un jaunajiem vecākiem.

Foto iesūtījusi Dace Dobele, mammam.lv reģistrētā mamma

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto iesūtījusi Dace Dobele, mammam.lv reģistrētā mamma

No 3. novembra mazāks maternitātes un paternitātes pabalsts
No šī gada 3. novembra mazinās maternitātes pabalsta apjoms. Ja līdz šim to varēja saņemt 100 % apjomā no vidējās iemaksu algas (iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību), tad no 2010. gada 3. novembra maternitātes pabalsts tiks aprēķināts 80% apmērā no vidējās iemaksu algas.
Turklāt, ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu — par vienu kalendāra dienu izmaksā 11,51 latu un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu. Piemērs: ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendārā dienā ir 15,51 lats, tas nozīmē, ka pārsniegti 4 lati, 50% no šīs summas ir 2 lati, kas tiek pieskaitīti 11,51 latam, kopā pabalsta apjoms par vienu kalendāro dienu ir 13,51 lats.
Tas pats attiecas uz paternitātes pabalstu, ko 10 dienas var saņemt sociāli apdrošināts tēvs divu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas. Ja līdz šim un vēl šobrīd paternitātes pabalsts tika rēķināts 100% apjoma no vidējo iemaksu algas, tad sākot ar 2010. gada 3. novembri paternitātes pabalstu piešķirs 80% apmērā no vidējās iemaksu algas un uz to attieksies 11,51 latu ierobežojums par vienu kalendāro dienu, to pārsniedzot, par vienu kalendāra dienu izmaksā 11,51 latu un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu. Aprēķina piemēru skat. augstāk.

Aprēķins pēc 12, nevis 6 kalendārajiem mēnešiem

Ja darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību sākusies 2010.gada janvārī vai vēlāk, darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību (Iepriekš tika rēķināta vidējā iemaksu alga par 6 kalendārajiem mēnešiem, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību).
Piemērs: Ja maternitātes atvaļinājums sācies šī gada 1. janvārī, atmetam 2009. gada decembri un novembri un vidējo iemaksu algu aprēķina par periodu no 2008. gada novembra līdz 2009. gada oktobrim (ieskaitot).
Lasīt vairāk par maternitātes un paternitātes pabalstu.

No 5. aprīļa bērna piedzimšanas pabalstam vairs nebūs piemaksu
Bērna piedzimšanas pabalsts ir paredzēts mazulim vajadzīgo lietu iegādei, un tā apmērs ir 296 lati. Līdz šim pienācās arī piemaksas atkarībā no tā, kurš pēc skaita šis bērns ir ģimenē. Piemaksas apjoms par pirmo bērnu bija 100 lati; par otro bērnu - 150 lati; par trešo un katru nākamo bērnu – 200 lati. Šāda kārtība saglabāsies līdz 2010. gada 4. aprīlim. Pēc valdības pieņemtajiem grozījumiem ministru kabineta noteikumos par mazuļiem, kas dzims sākot ar 2010. gada 5. aprīli viens no vecākiem saņems tikai 296 latus neatkarīgi no tā, vai tas ir pirmais, otrais vai trešais bērns.
Lasīt vairāk par bērna piedzimšanas pabalstu.


Vecāku pabalstu nesaņems strādājošie vecāki

Vecāku pabalstu, ko saņem par mazuļa kopšanu pirmajā dzīves gadā jau kopš 2009. gada 1. jūlija par bērniem, kas ir/ būs dzimuši līdz 2010. gada 2. maijam, personai, kura  bērna kopšanas atvaļinājuma laikā strādās vai gūs ienākumus kā pašnodarbinātais, vecāku pabalstu izmaksā tikai 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra, līdz bērna gada vecumam. Taču par mazuļiem, kas piedzims pēc 2010. gada 3. maija, strādājošie vecāki vecāku pabalstu nesaņems. Taisnības labad gan jāsaka, ka šis valdības lēmums ir apstrīdēts Satversmes Tiesā un pastāv iespēja, ka Satversmes tiesa to atcels.
Sākot ar 2010. gada 1. janvāri, vecāku pabalsta izmaksa pārtraukta arī tiem vecākiem, kuri tobrīd saņem bezdarbnieku pabalstu, jo vienlaikus nevar saņemt abus pabalstus.

No 2010. gada 3. novembra būs vecāku pabalsta griesti
Par bērniem, kas dzimuši pēc 2010.gada 2.novembra, vecāku pabalstu līdz 31.12.2012. (saskaņā ar krīzes laika likumu) izmaksās ierobežotā apmērā. Ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu, tad par vienu kalendāra dienu izmaksās 11,51 latu un 50% no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu. Piemērs: ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendārā dienā ir 15,51 lats, tas nozīmē, ka pārsniegti 4 lati, 50% no šīs summas ir 2 lati, kas tiek pieskaitīti 11,51 latam, kopā pabalsta apjoms par vienu kalendāro dienu ir 13,51 lats.
Vēl viena izmaiņa, kas stāsies spēkā ar 2010. gada 1. novembri, vecāku pabalstu aprēķinās par katru kalendāro dienu un arī izmaksās atbilstoši konkrētā mēneša kalendāro dienu skaitam. Tas nozīmē, — ja līdz šim tika aprēķināts pabalsta apmērs un katru mēnesi tas tika maksāts neatkarīgi no dienu skaita mēnesī, tad no 1. novembra katru mēnesi šī summa varētu atšķirties saskaņā ar šī mēneša dienu skaitu.
Lasīt vairāk par vecāku pabalstu.

Ģimenes valsts pabalsts samazināts jau pērn
Jau 2009. gada 1. jūlijā stājās spēkā izmaiņas par ģimenes valsts pabalstu, kas paredzēja to, ka turpmāk netiks ņemts vērā, kurš pēc kārtas ir bērns, bet par katru bērnu viens no vecākiem saņem 8 latus mēnesī. Paredzēts, ka esošā kārtība saglabāsies līdz 2012.gada 31.decembrim, kad tiks pārskatītas iespējas maksāt lielāku pabalstu par katru nākamo bērnu ģimenē.
Šobrīd pabalstu piešķir un izmaksā arī bērna pirmajā gadā, taču sākot ar 2010. gada 3. maiju to piešķirs un izmaksās sākot no viena gada vecuma. Tātad, par bērnu, kas piedzimis līdz 2009.gada 30.jūnijam vai 306 dienu laikā no 2009.gada 1.jūlija, ģimenes valsts pabalstu piešķir un izmaksā arī līdz dienai, kad bērns sasniedz viena gada vecumu.
Lasīt vairāk par ģimenes valsts pabalstu.

Atcelts pašvaldības pabalsts bērniem, kas nav tikuši Rīgas bērnudārzā
No 2010. gada 1. janvāra likvidēts 50 latu pabalsts tiem vecākiem, kuru bērniem nepietiek vietas Rīgas pašvaldības bērnudārzos.

Konsultēja Silvija Berga, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils nodaļas pabalstu daļas vadītāja

Reklāma
Reklāma