Vecāki varēs saņemt palīdzības pabalstu, ja būs jāpieskata bērns līdz desmit gadu vecumam Covid-19 laikā

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kas nosaka slimības palīdzības pabalstu ieviešanu bērnu līdz desmit gadu vecumam pieskatīšanai Covid-19 pandēmijas laikā.

FOTO: Shutterstock.com

Vecākiem, kas nevar strādāt attālināti, šis lēmums ļaus parūpēties par bērnu drošību mājās.

Pabalsta apmērs paredzēts 60% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, kas ir mazāk nekā pabalsts, ko vecāki patlaban saņem pašu vai bērnu slimības gadījumā.

Vecākiem būs tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendāra dienām, ko sociāli apdrošinātajai personai būs tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 30.novembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācija liecina, ka slimības pabalstu gadījumā, ja slimo bērns, piešķir 80% apmērā no strādājošā vecāka, kurš kopj slimo bērnu, vidējās iemaksu algas. Ja saslimst pats strādājošais, par pirmajām desmit dienām darba devējs maksā slimības naudu vismaz 75-80% apmērā no vidējās izpeļņas, bet no 11.slimības dienas VSAA piešķir slimības pabalstu 80% apmērā no vidējās iemaksu algas.

Noteikts, ka pabalstu bērnu pieskatīšanai Covid-19 laikā varēs piešķirt vienam no bērna vecākiem, adoptētājiem, audžuģimenes loceklim, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina šo bērnu. Uz pabalstu varēs pretendēt, ja šī persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns būs vecumā līdz desmit gadiem ieskaitot vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja viņš ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Pabalstu varēs piešķirt arī personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.

Vienlaikus noteikts, ka jauno atbalsta veidu neizmaksās, ja vecāks ir nodarbināts vai veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus, viņam piešķirts slimības pabalsts, vecāku pabalsts, maternitātes pabalsts, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē.

VSAA dati liecina, ka vidējā apdrošināšanas iemaksu alga vienā dienā par slima bērna kopšanu 2020.gada deviņos mēnešos bijusi 36,07 eiro. Piešķirot 60% no vidējās iemaksu algas, plānotais vidējais jaunā pabalsta apmērs par bērna pieskatīšanu dienā būtu 21,64 eiro.

Savukārt vidējā apdrošināšanas iemaksu alga vienā dienā vispārējā gadījumā 2020.gada deviņos mēnešos bijusi 30,51 eiro. Piešķirot 60% no vidējās iemaksu algas, plānotais vidējais pabalsta apmērs dienā personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecumam, būtu 18,31 eiro.

Vecākiem, kuriem nav iespējas strādāt attālināti, LM sagatavotie grozījumi dos iespēju saņemt slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām vienu reizi laikā līdz 31.decembrim, bet otrreiz - līdz 30.jūnijam nākamajā gadā. Tā ir iespēja palikt kopā ar savu bērnu un pārliecībā, ka bērns ir drošībā.