Lielās Patiesības

Katram cilvēkam ir citi uzdevumi katrā konkrētā dzīvē. To virknējums un izpausmes veidi ir bezgalīgi dažādi, pēc cēloņu un seku loģikas. Individuālajā horoskopā tas viss parādās pilnīgi skaidri. Ja kāda no dzīves sfērām (Patiesībām) ir vairāk akcentēta horoskopā, tas nozīmē, ka šajā sfērā cilvēkam būs vairāk darba. Kvalitatīvi mēs atšķiramies arī pēc iepriekšējas sagatavotība, ienākam šajā dzīvē ar atšķirīgu bagāžu. Vienam nākas noteiktu Patiesību apgūt ar grūtu un ilgu darbu, citam — tā nāks vieglāk. Tāda ir dzīve.

FOTO: no personīgā arhīva

Viss dabā un Kosmosā ir vienots. Viss ir bipolārs — tas ir, visam ir divi izpausmes veidi. Jebkas var izpausties sievišķā un vīrišķā veidā. Šodienas fizikas zinātne beidzot ir nonākusi pie tām pašām atziņām, uz kurām bāzējas arī astroloģija. Viena no galvenajām, ja ne pati galvenā, ir: pasaulē nemitīgi notiek pārmaiņas, un vīrišķā enerģija, kura sevī satur arī sievišķo enerģiju, pāriet sievišķajā, kura savukārt satur vīrišķo. Katrai Patiesībai ir pretēja Patiesība, kura to papildina, veidojot vienu asi. Astroloģijā šīs asis pārstāv Zodiaka zīmes (planetārais līmenis) un horoskopa mājas (personiskais līmenis). Abos gadījumos runa ir par sešām asīm, sešām Lielajām Patiesībām. Mēģināšu tās nosaukt — cik vien iespējams vienkārši, lai gan tajās ir ietvertas visas dzīves jomas — gan cilvēka, gan Kosmosa.


PIRMĀ PATIESĪBA. Dzīve ir Es un Tu attiecības. Šajā dzīves sfērā mēs mācāmies mīlēt sevi kā tuvāko un tuvāko kā sevi. Veselam cilvēkam dzīvē pastāv harmonija starp sevi un citiem cilvēkiem. Labākais veids, kā strādāt pie šī uzdevuma, ir laulība un godīgs miers, sliktākais – karš. Pirmā Patiesības puse esmu Es, otrā — Tu.


OTRĀ PATIESĪBA. Dzīve ir manas un citu cilvēku enerģijas apmaiņa. Nauda ir uzskatāmākais piemērs, kaut gan tā ir tikai materializēta enerģija, tas ir, enerģijai, kas šajā precē ir ieguldīta. Labākais veids, kā strādāt pie šī uzdevuma, ir enerģētiski sevi uzlādēt, dot un ņemt enerģiju pareizi. Ņemot enerģiju no Zemes un Kosmosa, tiek iets ceļš uz nemirstību. Sliktākais veids ir enerģētiskā izlādēšanās, kas noved pie vampīrisma un nāves. Pirmā Patiesības puse ir mans spēks, otrā — kolektīvais spēks.


TREŠĀ PATIESĪBA. Dzīve ir Skola. Mācos es un mācu citiem. Citi mācās un māca mani. Tātad tā ir informācijas un pieredzes apmaiņa. Piemēram, to, ko zina latvietis, viņš var iemācīt svešzemniekam. To, ko zina svešzemnieks, viņš var iemācīt latvietim. Labākais veids, kā strādāt pie šī uzdevuma, ir visu mūžu mācīties un visu mūžu nodot zināšanas citiem, būt par informācijas kanālu, skolotāju. Tas noved pie Viedības. Sliktākais veids ir nemācīties vai palikt pie kaut kādām dogmām, vienas patiesības vienas puses. Tas noved pie nezināšanas, ceļu un ticības pazaudēšanas. Pirmā Patiesības puse ir zināšanas, otrā — ticība.


CETURTĀ PATIESĪBA. Dzīve ir dzimt no vecākiem un kļūt par vecākiem. Es nāku no saknēm un augu uz galotni. Es nāku no mājām un kļūstu par sociāli nozīmīgu cilvēku. Mana iekšējā pasaule un mani ārējie sasniegumi. Labākais veids, kā strādāt pie šī uzdevuma, ir cienīt savus vecākus, savu zemi, savas mājas, savus senčus un būt godīgam pilsonim, uzņemties atbildību par savu ģimeni, savu valsti, savu tautu, savu darbu. Tas ir ceļš pretim tautas mīlestībai un senču zemes palīdzībai, dvēseles mieram un cienījamu cilvēku statusam. Sliktākais veids — nemīlēt vecākus, savu zemi, izvairīties no atbildības. Rezultātā nekur nav miera ne dzīves laikā, ne pēc tam. Neviens tādu neciena un tam neuzticas, viņam nav goda. Pirmā Patiesības puse ir Māte, māja, otrā — Tēvs, statuss.


PIEKTĀ PATIESĪBA. Dzīve ir Mīlestība, došana un ņemšana. Dzīve ir radīšana, dzīve ir kopradīšana, dzīve ir māksla, dzīve ir spēle. Bērni ir Mīlestības došanas augstākā oktāva. Dievs mūs ir radījis Mīlestībā un sev līdzīgu, cilvēks rada bērnu sev līdzīgu. Labākais veids, kā strādāt pie šī uzdevuma, ir dāvāt mīlestību, prieku un mākslu citiem un saņemt mīlestību, prieku un mākslu no citiem. Būt gan aktierim, gan skatītājam. Radīt pašam un kopā ar citiem. Dāvināt un pieņemt mīlestības dāvanas. Tas ir ceļš, kā kļūt par Mīlestības un prieku nesēju, radītāju, būt Bērnam. Sliktākais veids — būt neradošam, bēdīgam un neļaut citiem sevi mīlēt. Tas noved pie tā, ka nav bērnu, nav mīlestības, nav prieka un smieklu, viss kļūst melns. Pirmā Patiesības puse ir mīlēt, otrā — tikt mīlētam.

Reklāma
Reklāma


SESTĀ PATIESĪBA. Dzīve ir kalpošana. Es esmu vajadzīgs citiem, citi ir vajadzīgi man. Es kalpoju Dievam, viņš kalpo man. Es strādāju citu labā, citi strādā manā labā. Es lūdzu par citiem un piedodu tiem, citi lūdz par mani un piedod man. Es lūdzu Dievu, viņš lūdz mani, es piedodu viņam, un viņš piedod man. Labākais veids, kā strādāt pie šī uzdevuma, ir kalpot sev un citiem, būt veselam un dziedināt citus. Dziedināt citus un ļaut citiem palīdzēt man. Tas noved pie tikumības, bites čakluma, Dieva un cilvēku palīdzības, brīnumiem, veselības un dvēseles vienotības ar Kosmosu. Sliktākais veids ir nestrādāt, justies vainīgam, nerūpēties par veselību, citiem cilvēkiem, pieņemt citu palīdzību un darbu ar vainas un pamestības sajūtu, vientulību, slimībām. Pirmā Patiesības puse ir darbs citu labā, konkrēti — pienākumi, otrā — citu darbs jūsu labā, lūgšanas.


Astrologa uzdevums ir ļaut cilvēkam saprast savus uzdevumus un palīdzēt rast optimālākos ceļus Lielo Patiesību sabalansēšanai, kas arī būs dzīves un veselības sakārtošanas pamatā.

Autors: Andris Račs, astrologs un piecu bērnu tēvs

Citus rakstu par astroloģiju lasi:

www.astrologos.lv

.